• nowy-rok-szkolny-2020
  • rocznica-smierci-150
  • kacik-metodyczny
  • banner-pdm-2020-wrzesien
  • oferta-specjalna
  • studia-podyplomowe

150 rocznica urodzin Marii Montessori

(31.08.1870 – 6.05.1952)

Dnia 31 sierpnia 2020 r. mija 150 lat, gdy na świat przyszyła Maria Tecla Artemisia Montessori. Aby uświetnić tę datę,

Wydawnictwo    palatum-logo    przygotowuje publikację w której Czytelnik znajdzie wybór wypowiedzi, myśli i sentencji oscylujących wokół fenomenu dzieciństwa i dziecka. Aby zachęcić potencjalnych Czytelników do analizy tychże myśli, zamieszczamy fragment WSTĘPU oraz kilka cytatów.

Fenomen dzieciństwa. Wybór wypowiedzi, myśli i sentencji. Wyboru dokonała Małgorzata Miksza Łódź, PALATUM 2020