Wykładowcy
Kurs Pedagogiki  Montessori, Łódź 2007 r.

Kurs Pedagogiki  Montessori, Łódź 2007 r.

dr Małgorzata Miksza (dyplom AMI )(po lewej)

prezes PSM, 9-letnia praca w grupach Montessori, starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech

 

 


Kurs Pedagogiki  Montessori, Łódź 2007 r.

mgr Joanna Grzywa ( dyplom AMI )(po lewej)

wieloletni nauczyciel montessoriański, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej .Certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e.V. w Niemczech

 

 


Kurs Pedagogiki  Montessori, Łódź 2007 r.

mgr Anna Głowacka (dyplom PSM )(po lewej)

wieloletni nauczyciel montessoriański, aktualnie  dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi Certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori

 

 

 


Kurs Pedagogiki  Montessori, Łódź 2007 r.

mgr  Bogumiła Zdrojewska( dyplom PSM)(po lewej)

wieloletni nauczyciel montessoriański, aktualnie w-ce dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi. Certyfikat  uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori