• 61-rocznica-smierci-marii-montessori
  • zaproszenie-pdm-2023-2
  • montessori-hub
  • edukacja-kosmiczna-biberkor-2023
  • edukacja-matematyczna-biberkor-2023
  • druga-edycja-2022
  • kursy-22-23
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2023
  • kacik-metodyczny

Maria Montessori o pokoju…

Paola Trabalzini, wygłaszając mowę w dniu 6.01.2007 roku podczas Międzynarodowej Konferencji w Rzymie w jej zakończeniu przywołała cenne w aktualnej rzeczywistości słowa Marii Montessori: ” Dzisiaj – twierdziła P. Trabalzini - pedagogika, będąca nauką o kształtowaniu człowieka, ma za zadanie stawić czoła owym dwóm palącym problemom pokoju i jedności, rozumianej jako świadomość współzależności, stanowienia ludzkości jako jednego, wspólnego organizmu, w którym (tu Autorka cytuje Marię Montessori):

„zubożenie jednego narodu nie stanowi o wzbogaceniu się innego, lecz o upadku wszystkich”

M. Montessori, Educatione e pace ,Rzym 2004, s.30
Za: Paola Trabalzini, Maria Montessori-nauka i społeczeństwo, (w): Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Praca zbiorowa pod red. Naukową Barbary Surmy, Palatum, Łódź –Kraków 2009, s. 29.

Dla zainteresowanych Czytelników, udostępniam ku refleksji i pokrzepieniu serc moją prezentację na temat pokoju i wychowania dla pokoju w koncepcji Marii Montessori. Wykorzystuję ją do dyskusji w czasie dyplomowych Kursów Pedagogiki Marii Montessori.