• edukacja-matematyczna-2023
  • rok-szkolny-2023
  • edukacja-banner-2023
  • zaproszenie-pdm-2023-2
  • druga-edycja-2022
  • kursy-23-24
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2023
  • kacik-metodyczny

Szanowni Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Montessori!

 W roku 2022 mija kolejna, 4-letnia kadencja Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Zapraszamy Członków naszego Stowarzyszenia do czynnego udziału w WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKOW PSM!

 

Spotkanie pragniemy połączyć z SEMINARIUM:
MONTESSORI DLA CIEBIE 

 

Termin: Sobota 10 grudnia 2022 r.
Łódź, ul. Jaracza 68, Siedziba PSM - Przedszkole Miejskie nr 220

 


 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGORMADZENIA CZŁONKÓW PSM

 

Sobota 10 grudnia 2022 r.

8.00 – 9.00 
Rejestracja na WALNE ZGROMADZENIE i SEMINARIUM. Powitalna kawa, słodki poczęstunek.

9.00 – 13.15
SEMINARIUM: MONTESSORI DLA CIEBIE 

9.00 – 10.15 
Ewa Nikołajew – Wieczorowska (Poznań): Znaczenie relacji pomiędzy rodzicem a nauczycielem

10.15 – 11.30 
Iwona Rojewska (Łódź): Opowieść o różach - autorska lekcja rozwojowa

11.30 – 11.45
Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 
Katarzyna Gabrylska, Jolanta Wierucka, Olga Więsyk (Lublin): Rozwijanie zdolności empatycznych dzieci i nauczycieli

13.15 – 14.00
Wspólny lunch (na miejscu) 

14.00 – 19.00  
WALNE ZGORMADZENIE CZŁONKÓW PSM

-------------------------------------------------------------------  

14.00 – 15.30
WALNE ZGORMADZENIE CZŁONKÓW PSM. Część 1.

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie praworządności Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego obrad

3. Zatwierdzenie porządku Zgromadzenia

4. Wybór protokolantów

5. Wybór komisji skrutacyjno – wyborczej

6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSM w kadencji 2018 – 2022

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PSM

8. Dyskusja nt. w/w sprawozdań 15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 - 18.00 
WALNE ZGORMADZENIE CZŁONKÓW PSM . Część 2.

9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PSM i Komisji Rewizyjnej PSM

10. Wybór prezesa PSM

11. Wybór członków nowego Zarządu Głównego PSM

12. Wybór Komisji Rewizyjnej PSM 18.00 - 18. 30 Czas na ukonstytuowanie się nowego Zarządu PSM 18.30 - 19.00

13. Przedstawienie przez ZG PSM kierunków działalności na kadencję 2022 – 2026

14. Zamknięcie obrad 19.00 Wspólna kolacja (na miejscu)

***

Udział w Walnym Zgromadzeniu i SEMINARIUM dla członków Polskiego Stowarzyszenia Montessori jest nieodpłatny.

Koszty organizacyjne i koszty cateringu ponosi PSM.

Uprzejmie prosimy o uregulowanie składek członkowskich włącznie z rokiem 2022!

Osoby, które przystąpią do PSM po 01 października 2022 r., po opłaceniu składki za rok 2022 uiszczają opłatę w spotkaniu w wysokości 50 zł.

Osoby nie będące członkami PSM, w przypadku wolnych miejsc na SEMINARIUM, mogą w nim uczestniczyć. Opłata wynosi 150 zł . (koszt obejmuje udział w warsztatach i catering).

Zgłoszenia prosimy przysyłać najpóźniej do dnia 25 listopada 2022 r. Pierwszeństwo udziału mają członkowie Polskiego Stowarzyszenia Montessori (mający opłacone składki włącznie z rokiem 2022 r.).

 

 

Karta zgłoszeniowa na: WALNE ZGORMADZENIE CZŁONKÓW PSM
i SEMINARIUM: MONTESSORI DLA CIEBIE 

Imię nazwisko……………………………………………………

Reprezentowana Placówka………………………………………

Kontakt e-mail, nr telefonu……………………………………….

Członkostwo w PSM: od roku……

Noclegi w siedzibie PSM (cena 20 zł). Zapewniamy materac, korzystanie z łazienek i jadalni. Trzeba zabrać ze sobą śpiwór.

TAK       09/10 grudnia 2022 r. 10/11 grudnia 2022 r.                   NIE

Osoby nocujące w siedzibie PSM, ul. Jaracza 68 zachęcamy do przyjazdu w piątek 09 grudnia 2022 r. 17.00 – 19.00.

Po wypełnieniu i wysłaniu Karty zgłoszeniowej na adres: prezes@montessori-centrum.pl Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na Spotkanie.

Prośby o fakturę należy kierować do: skarbnik@montessori-centrum.pl 

Nr konta PSM: 76 1020 3352 0000 1302 0102 51 21

***

Karta zgłoszeniowa na SEMINARIUM: MONTESSORI DLA CIEBIE

Imię nazwisko……………………………………………………

Reprezentowana Placówka………………………………………

Kontakt e-mail, nr telefonu……………………………………….

Noclegi w siedzibie PSM(cena 20 zł). Zapewniamy materac, korzystanie z łazienek i jadalni. Trzeba zabrać ze sobą śpiwór.

TAK                 09/10 grudnia 2022 r.                        NIE

Osoby nocujące w siedzibie PSM, ul. Jaracza 68 zachęcamy do przyjazdu w piątek 09 grudnia 2022 r. 17.00 – 19.00.

Po wypełnieniu i wysłaniu Karty zgłoszeniowej na adres: prezes@montessori-centrum.pl Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia na Spotkanie. Prośby o fakturę należy kierować do: skarbnik@montessori-centrum.pl 

Nr konta PSM: 76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

***

Pytania merytoryczne prosimy kierować:
Małgorzata Miksza prezes@montessori-centrum.pl
Tel. 796-822-369