• geometria-2024
 • edukacja-matematyczna-2023
 • edukacja-banner-2023
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MONTESSORI

 

W Dniu 10 grudnia 2022 r. w siedzibie PSM w Łodzi odbyło się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSM.

Spotkanie poprzedziło SEMINARIUM: MONTESSORI DLA CIEBIE.

Irmina Angełowa – Rosowska i Karolina Auguścik z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi inspirująco zaprezentowały Opowieść o różach w oparciu o autorską lekcję rozwojową Iwony Rojewskiej. Pięknie przedstawiona została m.in. historia pochodzenia róży. Ciekawe są na ten temat baśnie i legendy z różnych stron świata. Ewa Nikołajew – Wieczorowska z CUD Montessori w Poznaniu wprowadziła nas w arkana znaczenia relacji pomiędzy rodzicem a nauczycielem. Uczestnicy mieli okazję praktycznie doświadczyć sytuacji i dylematów związanych z nawiązywaniem relacji pomiędzy dziećmi – rodzicami i nauczycielami. Przedpołudniową duchową ucztę zamknął warsztat Katarzyny Gabrelskiej, Jolanty Wieruckiej i Olgi Więsyk z Akademii Przedszkolaczka w Lublinie nt: rozwijana zdolności empatycznych dzieci i nauczycieli. Ciekawe, różnorodne ćwiczenia skierowane do nauczycieli i dzieci poruszyły nie tylko umysły, ale i serca! A największym przeżyciem dla wszystkich była historia o Szklanym Człowieku i symboliczne jego rozbicie…

Wszystkie prezentacje zaktywizowały nas do wspólnego działania. A starannie przygotowane materiały i pomoce wzbudziły podziw i zachwyt! Niebawem opisy zajęć ukażą się w naszym „Kąciku Metodycznym”.

Jeszcze raz dziękujemy za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie zajęć!

 

walne-2022

Warsztat z Lublina. Fot. Agnieszka Dzierka (Białystok)

Po wspólnym lunchu odbyło się spotkanie wyborcze.

Walne Zgromadzenie odbyło się zgodnie z podanym wcześniej porządkiem obrad.

 

W sprawozdaniu merytorycznym z kadencji 2018 – 2022 prezes M. Miksza wymieniła najważniejsze podjęte i zrealizowane działania:

 

 1. 2019 r. – wpisanie PSM do bazy placówek szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00175/2019
 2. Pierwszy w Polsce Kurs Dyplomowy w zakresie szkoły podstawowej we współpracy z Akademią Montessori Biberkor ( 25.08. 2021 –05.11. 2022).Partnerem była Firma TOPIC. Kurs ukończyło 38 osób ( notatka na www.)
 3. Polskie Dni Montessori:

 

Miejsce Termin Temat Współorganizator
Łódź 07 – 09 czerwca 2019 r. Piękny człowiek w pięknym świecieJubileusz 25 -lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Lublin 03 – 05 czerwca 2022 r. Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność. Jubileusz 30-lecia edukacji montessoriańskiej na Lubelszczyźnie Instytut PedagogikiUniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Stałym współorganizatorem jest Firma TOPIC. 
Sprawozdania i fotografie: www.polskie-dni-montessori.edu.pl

 

 1. Prowadzenie kursów stacjonarnych w okresach poza pandemią

 

Kursy w liczbach

Rodzaje kursów

Liczba

Ilość absolwentów

Dyplomowe

7*

131

Propedeutyczne(przedszkole)

9

197

Propedeutyczne( klasy 1 – 3)

3

25

Wychowanie małego dziecka

5

82

III poziom klasy 3 - 6

1

14

Studia podyplomowe

3**

33

Razem:

27

482

 

*Jeden kurs o randze międzynarodowej( z Akademią Montessori Biberkor);jeden Kurs jako nowa oferta: Wychowanie przedszkolne

**Dwie edycje w Łodzi z AHE, jedna edycja z ISP w Tychach

 

 1. Zmiana nazwy DYPLOM na CERTYFIKAT dla kursu rocznego dyplomowego doskonalącego;
 2. Patronaty i rekomendacje. Aktualnie rekomendację posiada 7 placówek, patronatem objętych jest 19.Razem: 26.

 

Na temat działalności Lubelskiego Oddziału PSM wypowiedziała się w imieniu prezes Beaty Bednarczuk- Katarzyna Zentak.
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, prezes M.Miksza podziękowała wszystkim za aktywną współpracę.

 

Poniżej, tekst PODZIĘKOWANIA.

 

Dziękuję, deklaruję, życzę…

Serdecznie dziękuję Członkom Zarządu Głównego PSM oraz przedstawicielom Komisji Rewizyjnej za współpracę, zaangażowanie, poświęcony czas w pracy na rzecz rozwoju i promocji naszego Stowarzyszenia w czasie trwania IX kadencji (2018 – 2022). Dziękuję Urszuli Rojek, mojemu z - cy że wsparcie, mądre rady i poświęcony czas m.in. w wyjazdach patronackich, prowadzeniu Kursów, przygotowywaniu dokumentacji. Dziękuję Ani Glowackiej, sekretarzowi, że pomimo wielu obowiązków rodzinnych, odpowiedzialnie i z sercem pełniła swoją funkcję, pomagała we wszystkich przedsięwzięciach PSM. Dziękuję Malwinie Otto, skarbnikowi za rzetelność w prowadzeniu dokumentacji PSM i wystawiania faktur. Agnieszce Kołaczek i Ewie Szubert za zaangażowanie w prowadzeniu Kursów i szkoleń, autorskie opracowanie instruktaży dla kursu: Wychowanie Małego Dziecka oraz pomoc w bieżących pracach Zarządu. Ewie Nikołajew – Wieczorowskiej za wsparcie i rady związane z przepisami dotyczącymi np. RODO, zaangażowanie w bieżących pracach Zarządu, propagowanie pedagogiki Montessori na konferencjach. Podziękowania kieruję do pana Janusza Majerowskiego, który opiekował się stroną internetową , dbał o jej szatę graficzną i aktualność. Nie sposób wymienić wszystkie placówki, instytucje i organizacje, które wspierały naszą działalność. Podziękowania kieruję do Dyrekcji PM nr 220 w Łodzi (siedział PSM) oraz nauczycieli za pomoc w organizacji naszych kursów i innych działań. Nieocenione przedsięwziecia podjął Lubelski Oddział PSM. Dotyczy to choćby PDM Lublinie w roku 2022. Bardzo dziękuję pani Iwonie Salamończyk z Firmy Topic, za stałą współpracę i pomoc!

Jestem wdzięczna wszystkim członkom PSM za obdarzenie mnie zaufaniem w czasie trwania IX kadencji. Nadal mam świadomość, że jest jeszcze wiele planów, projektów, które „zapraszają i wzywają „ nasze Stowarzyszenie. Uważam, że warto kontynuować organizowanie, co roku w innym miejscu, Polskich Dni Montessori. Dziewiąta edycja zaplanowana jest w dniach 02 – 04 czerwca w Opolu . Już dzisiaj serdecznie zapraszamy! Mam przekonanie, że nowo wybrany Zarząd podejmie nowe wyzwania, będzie kreatywny i zachęci do aktywnego działania Członków aktualnie należących do Stowarzyszenia. Mam też nadzieję, że do naszego Stowarzyszenia będzie przystępować coraz więcej Członków!

Wszystkim Członkom PSM życzę powodzenia w działaniach zawodowych, społecznych oraz szczęścia osobistego!

Małgorzata Miksza

 

walne-1-2022

Na zdjęciu: moment podziękowania skierowanego do M. Mikszy. Fot. A. Dzierka
 
 

Następnie odbyły się zgodnie ze Statutem wybory do Zarządu na kadencję 2022 – 2026.

W kadencji 2022 – 2026 Zarząd Główny PSM reprezentować będą:

 • Małgorzata Miksza (Łódź ) – prezes
 • Ewa Szubert (Łódź ) – wiceprezes
 • Malwina Otto (Łódź ) – skarbnik
 • Anna Głowacka (Łódź ) – sekretarz
 • Agnieszka Brzykcy - Bentkowska (Warszawa) – członek
 • Urszula Rojek (Lublin) – członek
 • Iwona Rojewska (Łódź ) - członek

Komisję Rewizyjną reprezentować będą: Halina Pietrzykowska – Zając, Anna Hanausek – Badziak z Łodzi oraz Agnieszka Zatorska z Lublina.

Nowo wybrany Zarząd zaproponował następujące ogólne kierunki działań na kadencję 2022 – 2026:

 • Organizowanie kursów, zjazdów, seminariów w Łodzi i innych miejscowościach w tym we współpracy m.in. z CUD Montessori w Poznaniu i Akademią Montessori Biberkor w Niemczech;
 • Pedagogizacja rodziców w temacie edukacji domowej z wykorzystaniem metody Montessori;
 • Zintensyfikowanie działań w organizację kursów i seminariów dotyczących pracy z seniorami;
 • Przeprowadzenie kursu dla instruktorów;
 • Organizowanie krótkich(kilkugodzinnych) form szkoleń/seminariów w dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci;
 • Kontynuacja organizowania Polskich Dni Montessori( w roku 2023 w Opolu, 2024 w Łodzi z uwagi na Jubileusz 30 -lecia PSM);
 • Współpraca z placówkami Montessori w kraju i za granicą;
 • Wspieranie działalności placówek Montessori w Polsce (patronaty, rekomendacje);
 • Stałe wzbogacanie „Kącika Metodycznego” i Biblioteczki na stronie www. PSM;
 • Utworzenie elektronicznej bazy danych członków PSM;
 • Rejestracja na kursy w wersji elektronicznej;
 • Wydanie zbiorowej książki po PDM od roku 2018 do roku 2022.

Po obradach był czas na wspólną kolację i rozmowy kuluarowe….

Serdecznie zapraszamy do współpracy!