• easter-2024
 • pdm-2024-rejestracja
 • geometria-2024
 • edukacja-matematyczna-2023
 • edukacja-banner-2023
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

V. Kurs propedeutyczny (doskonalący)

 

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji szkolnej (klasy 3 - 6 szkoły podstawowej)

Symbol: V/SP / III  poziom /90

Ilość godzin:  90 (w tym 10  godzin hospitacji)

Termin:  jak zbierze się grupa co najmniej 10 osób

Formuła zajęć: pięć  zjazdów; trzy zjazdy: sobota – niedziela, dwa zjazdy : piątek- sobota (w tym hospitacje)

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori – Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 27 im. M. Marii Montessori w Lublinie)

Cel:

1. Przygotowanie do pracy nauczyciela - wychowawcy na III poziomie w systemie Montessori (klasy 3 -6),
2. Wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami Montessori z zakresu edukacji językowej, matematycznej i kosmicznej z w/w zakresu.

Adresaci: nauczyciele pracujący w klasach  3 – 6 Montessori lub zainteresowani pracą z dziećmi starszymi prowadzonymi zgodnie z pedagogiką Montessori, dyrektorzy szkół, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu  całego kraju

Formy zajęć: instruktaże w zakresie wybranych pomocy rozwojowych wykorzystywanych w pracy z uczniami w klasach  3 - 6, projekcje filmów, hospitacje pracy dzieci nauczycieli w klasach Montessori III poziomu  w Lublinie.

Metody:

 • podające: wykład, instrukcja, opis, objaśnienie, obserwacja bierna,;
 • poszukujące (aktywizujące): zadań otwartych, obserwacja czynna, doświadczenie;
 • ekspresywne: społecznego porozumienia, przykładu osobowego, zadań inspirujących;
 • praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

Cena/forma płatności:  1 300 zł. w przypadku  wpłaty jednorazowej; 1 500 zł. w przypadku  płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.), koszty podróży i noclegi  w Lublinie uczestnicy opłacają  indywidualnie.

Kurs zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz wykonanie pomocy rozwojowej typu Montessori

Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego

Zgłoszenia na adres:  stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
Po zebraniu się grupy podany zostanie dokładny program i terminy zjazdów.

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem. W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

rtf Karta zgłoszeniowa

Bliższych informacji udziela p. Urszula Rojek e-mail: wiceprezes@montessori-centrum.pl

Informacje o noclegach w Lublinie: www.noclegi-lublin.pl