• dzien-edukacji-narodowej-2023
 • edukacja-matematyczna-2023
 • edukacja-banner-2023
 • zaproszenie-pdm-2023-2
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

 • Katecheza
 • Katecheza 1
 • Katecheza 2
 • Katecheza 4
 • Odkrycie
 • PDM2013

Edukacja w systemie Marii Montesorii - wychowywanie do wartości

Pod redakcją naukową Małgorzaty Mikszy

Od wielu lat obserwujemy w naszym kraju coraz żywsze zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori. Egzemplifikują to powstające coraz liczniej placówki Montessori, przedszkola, szkoły, także żłobki. Publikacje naukowe na temat pedagogiki M. Montessori również wskazują, że pedagodzy, teoretycy i praktycy mają ogromną potrzebę opisu i wyjaśnienia założeń myślenia Autorki o dziecku, jego rozwoju, edukacji w domu, przedszkolu i szkole (...).

(...) Edukacja M. Montessori skoncentrowana jest na pomaganiu życiu, kluczem jest wychowanie do wartości, a środkiem - towarzyszenie dzieciom w budowaniu osobowości. Człowiek, aby jego nazwę można było zapisać wielką literą, musi być istotą nie tylko rozumną, posiadajaca inteligencję, która pozwala mu działać, ale również wrażliwą, czującą, widzącą złożone potrzeby innych ludzi (...)

dr Małgorzata Miksza


Fragment recenzji:


(...) O przedłożonej do oceny publikacji można mówić tylko w superlatywach. W sposób przejrzysty i zrozumiały przedstawiony został model edukacyjnego funkcjonowania systemu Marii Montessori ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze wychowywania do wartości. Można powiedzieć, że jest to pozycja bardzo wartościowa. Jej adresatami są przede wszystkim rodzice i nauczyciele pracujący w przedszkolach, szkołach i wszelkiego rodzaju ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Moim zdaniem walorem tej lektury w odniesieniu do wskazanych adresatów jest przede wszystkim to, że w poszczególnych artykułach znajdą wiele informacji o samym problemie wychowywania do wartości, jak i podpowiedzi dotyczące kierowania tymi procesami. Z nieco innych powodów publikacja może inspirować nauczycieli akademickich i samych studentów. Dla tych ostatnich ważne są zarówno edukacyjne objaśnienia ważności podejmowanych działań wychowania do wartości, jak i podpowiadane techniki oddziaływań (...)

 
Prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ 

Polecamy

Więcej informacji na www.palatum.pl