• geometria-2024
 • edukacja-matematyczna-2023
 • edukacja-banner-2023
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

 • Katecheza
 • Katecheza 1
 • Katecheza 2
 • Katecheza 4
 • Odkrycie
 • PDM2013

Ja jestem Dobrym Pasterzem

Katecheza Dobrego Pasterza 

Ja jestem Dobrym Pasterzem to pierwsza część przewodnika metodycznego do katechezy Dobrego Pasterza, adresowana do dzieci w wieku od trzeciego do piątego roku życia. Koncepcja ta powstała w Rzymie w latach 50. ubiegłego wieku na bazie doświadczeń Sofii Cavalett i Gianny Gobbi. Autorki wyszły z założenia, że wychowanie religijne małego dziecka musi się opierać na wnikliwej obserwacji rozwoju jego religijności oraz potrzeb duchowych. Uważały, że konstruowanie programu katechetycznego powinno raczej wynikać z zasady: tak jest, tego potrzebują dzieci, a nie: tak zrobimy, bo tak powinno być. Zatem propozycje treści i sposobów ich przekazywania są wynikiem eksperymentu, a nie teoretycznych założeń programowych i metodycznych.

Niniejsza pozycja jest próbą ukazania katechetom pracującym w przedszkolu możliwości prowadzenia katechez w sposób nowatorski, ale przede wszystkim odpowiadający potrzebom duchowym dzieci. Rodzicom pomoże w odpowiedzi na pytania: W jaki sposób rozmawiać o Bogu z dzieckiem?, Jak przygotować je do mszy świętej?, Jak uczyć modlitwy?, Jak rozbudzić zainteresowanie Pismem Świętym?, W jaki sposób podjąć współpracę z katechetą?

Fragment recenzji:
(...) Autorzy, korzystając z doświadczenia Sofii Cavaletti i Gianny Gobbi - włoskich katechetek, proponują trzypoziomowe przewodniki metodyczne oraz zeszyty ćwiczen dla dzieci. Tematyka katechez i ich struktura uwzględniają etapy rozwoju religijnego dziecka oraz jego duchowe potrzeby. Na pierwszym miejscu Autorzy postulują zaspokojenie fizjologicznych potrzeb, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa katechizowanym dzieciom, by można było wykształcić w nich miłość i przynależność do rodziny oraz wspólnoty przedszkolnej.
Naczelnym przesłaniem podręcznika jest przybliżenie prawdy o Bogu, który jest Miłością. Służą temu dobrze opracowane teksty z Nowego Testamentu oraz liturgiczne przesłania(...).
 Przewodnik stanowi niezbędną pomoc dla rodziców i katechetów najmłodszych dzieci.

ks.bp prof. dr hab. Antoni Długosz

Polecamy

Więcej informacji na www.palatum.pl