• pdm-2024-rejestracja
  • geometria-2024
  • edukacja-matematyczna-2023
  • edukacja-banner-2023
  • druga-edycja-2022
  • kursy-23-24
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2023
  • kacik-metodyczny

153 rocznica urodzin Marii Montessori

Dnia 31 sierpnia 2021 r. mija 153 lat, gdy na świat przyszyła                                      

Maria Tecla Artemisia Montessori.

W tym dniu każdy pedagog montessoriański dokonuje zapewne autorefleksji nad osobistym przeżywaniem idei M. Montessori. W tym może pomóc publikacja , która ukazała się w bieżącym roku nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa pt: Moje spotkanie z pedagogiką Marii Montessori. W książce, pod redakcją Małgorzaty Mikszy, Czytelnik może <spotkać się> z ponad dwudziestoma esejami, które opisują spotkania z pedagogiką i pedagogią M. Montessori.

MOTTO

„Prawdziwy przewodnik na drodze życia nie popycha ani nie ciągnie, satysfakcję czerpie z tego, że może zagwarantować wybór właściwej ścieżki rozwoju temu cennemu podróżnikowi, jakim jest dziecko”                                                

(Maria Montessori, Odkrycie dziecka, Palatum, wyd. I, Łódź 2014, s.141).

Ze wstępu:

„Wszystkie spotkania, jak wynika z tonu wypowiedzi w niniejszej publikacji były niezwykle ważne, bo przeżywane przez ich Autorów pełnią osobowości. Radykalnie zmieniły sposób myślenia, działania i odczuwania spraw osób piszących. Ciekawym jest także fakt, że z wypowiedzi piszących można by niemal dokonać rekonstrukcji teorii pedagogicznej M. Montessori. Autorzy bowiem często odwoływali się do zasadniczych tez koncepcji edukacyjnej M. Montessori – do koncepcji wychowania, relacji dziecko – dorosły, wolności, środowiska edukacyjnego itd. Świadczy to o głębokim rozumieniu i odczuwaniu tej pedagogiki i pedagogii. U Autorów można zauważyć przeżycie pewnego rodzaju katharsis, które trafnie odzwierciedla się  w wypowiedzi Włoszki:

„W obecności dziecka opuszcza nas nieufność, stajemy się delikatni i życzliwi;

bowiem kiedy skupiamy się wokół dziecka, ogrzewa nas płomień życia,

który płonie tam, skąd życie wzięło początek”

(Maria Montessori, Umysł dziecka. Chłonący umysł, Palatum, Wyd. i, Łódź 2021, s.216).