• pdm-2024-rejestracja
 • geometria-2024
 • edukacja-matematyczna-2023
 • edukacja-banner-2023
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

Polityka prywatności Polskiego Stowarzyszenia Montessori

 

Podstawa prawna:

- Art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO- obowiązuje od 25.05.2018r.)

Informacje wstępne:

W treści niniejszej polityki prywatności określamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przetwarzamy dane osobowe. Polityka ma zastosowanie do wszystkich działań świadczonych przez Polskie Stowarzyszenie Montessori z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Polityka prywatności:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Montessori z siedzibą w Łodzi 90-251, ul. Jaracza 68.
 2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. inspektorem ochrony danych jest Małgorzata Miksza - prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Dane kontaktowe: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl, tel.: + 48 796-822-369
 3. Wszelkie informacje dotyczące Państwa są dostarczane do naszego Stowarzyszenia bezpośrednio przez Państwo.
 4. Aby możliwe było korzystanie z oferowanych przez nas usług i zadań, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
  • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
  • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność. 4. Macie Państwo prawo do:
  • wglądu w posiadane przez nas informacje oraz do ich sprostowania, poprawiania i usuwania (co w przypadku trwania zajęć i realizacji usług, może skutkować ich zakończeniem ze względu na brak możliwości rezerwacji terminów i wystawiania dokumentów);
  • jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Kontynuacja realizacji zaplanowanych usług oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w opisanym zakresie (zgodnie z art. 7 RODO).

Akceptując naszą politykę prywatności wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie wizerunku na potrzeby dokumentowania zajęć prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz marketingu i reklamy związanej bezpośrednio i wyłącznie z działalnością Stowarzyszenia.