Droga wychowania jest długą drogą...

M. Montessori, Spannungsfeld Kind - Gesellschaft - Welt", Freiburg 1979, s. 102

Nasz MISJA

Od blisko 30 lat popularyzujemy w Polsce pedagogikę Marii Montessori oraz wspieramy w rozwoju wszystkich nią zainteresowanych.

Kursy 
i szkolenia

Dzielimy się swoja wiedzą i doświadczeniem organizując kursy i szkolenia z zakresu edukacji przedszkolnej oraz szkolnej.

Polskie Dni Montessori

IX edycja Polskich Dni Montessori
odbyła się w Opolu.
Konferencji towarzyszył temat przewodni: Uczyć się bez granic. Pedagogika Marii Montessori inspiracją dla współczesnej edukacji.

Bezpłatne konsultacje

Udzielamy konsultacji w zakresie teorii i praktyki montessoriańskiej skierowanych do dyrektorów i nauczycieli placówek, studentów oraz pracowników naukowych.

Seminaria tematyczne

Dla członków PSM oraz sympatyków pedagogiki Marii Montessori organizujemy cykliczne seminarium tematyczne.

Patronaty i rekomendacje

Dbając o jakość i zgodności pracy wychowawczo-dydaktycznej z pedagogiką Marii Montessori sprawujemy opiekę merytoryczną nad placówkami oświatowymi.

aktualności

Studia podyplomowe
Pedagogika Marii Montessori w zakresie
edukacji wieku dziecięcego

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, pracowników
i studentów Wydziału Nauk o Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego,
a także rodziców oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką
Marii Montessori na:
Scroll to Top