Droga wychowania jest długą drogą...

M. Montessori, Spannungsfeld Kind - Gesellschaft - Welt", Freiburg 1979, s. 102

Nasz MISJA

Od blisko 30 lat popularyzujemy w Polsce pedagogikę Marii Montessori oraz wspieramy w rozwoju wszystkich nią zainteresowanych.

Kursy 
i szkolenia

Dzielimy się swoja wiedzą i doświadczeniem organizując kursy i szkolenia z zakresu edukacji przedszkolnej oraz szkolnej.

Polskie Dni Montessori

X edycja Polskich Dni Montessori odbyła się w Łodzi. Konferencji towarzyszył temat przewodni: Dziecko w wielowymiarowej przestrzeni. Konferencja z okazji Jubileuszu XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori oraz XXX-lecia współpracy z Katedrą Teorii Wychowania WNoW UŁ

Bezpłatne konsultacje

Udzielamy konsultacji w zakresie teorii i praktyki montessoriańskiej skierowanych do dyrektorów i nauczycieli placówek, studentów oraz pracowników naukowych.

Seminaria tematyczne

Dla członków PSM oraz sympatyków pedagogiki Marii Montessori organizujemy cykliczne seminarium tematyczne.

Patronaty i rekomendacje

Dbając o jakość i zgodności pracy wychowawczo-dydaktycznej z pedagogiką Marii Montessori sprawujemy opiekę merytoryczną nad placówkami oświatowymi.

aktualności

Studia podyplomowe
Pedagogika Marii Montessori w zakresie
edukacji wieku dziecięcego

Jubileusz
XXX lecia

Polskiego Stowarzyszenia
Montessori

Łódź  *  18 maja 2024 r.

SPRAWOZDANIE X edycja Polskich Dni Montessori

 

Łódź 17 – 19 maja 2024 r.
 
Scroll to Top