• rok-szkolny-2021
  • 151-ROCZNICA
  • pdm-2022-ogloszenie
  • studia-podyplomowe 2021
  • kacik-metodyczny
  • oferta-specjalna

W Dniu Edukacji Narodowej

życzymy wszystkim PEDAGOGOM, aby towarzyszenie dziecku było fascynującą wędrówką ku SAMODZIELNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI, MIŁOŚCI i POKOJU ….

Życzymy, abyście nieustannie wewnętrznie przygotowywali się do zadań, jakie przed Wami stoją... Maria Montessori pisała: „Nauczyciel ma do spełnienia wiele trudnych zadań. Jego praca nie jest z pewnością zbędna, lecz staje się taktowna, rozważna i wielokierunkowa. Nie musi wypowiadać zbyt dużo słów, wkładać wiele energii, okazywać surowość. To, co jest potrzebne, to mądrość w obserwowaniu, służeniu, zbliżeniu lub usunięciu się, w mówieniu lub milczeniu, w zależności od sytuacji i potrzeby. Musi on nabyć dużej wrażliwości, której do tej pory nie wymagała żadna inna metoda, a której podstawą jest spokój, cierpliwość, miłość i pokora. Cnota, nie słowa, stanowi najważniejszy składnie jego przygotowania”

(Odkrycie dziecka, 2014, s. 132).

Zarząd PSM