• dzien-edukacji-narodowej-2023
  • edukacja-matematyczna-2023
  • edukacja-banner-2023
  • zaproszenie-pdm-2023-2
  • druga-edycja-2022
  • kursy-23-24
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2023
  • kacik-metodyczny

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

„Jeśli społeczeństwo ma korzystnie wpływać na jednostkę i jeśli prawdą jest, że edukacja powinna być traktowana jako pomoc życiu, to w żadnym wypadku nie może ona oznaczać przymusu i presji, a jedynie fizyczną i psychiczną pomoc.

Maria Montessori, Umysł dziecka. Chłonący umysł, Łódź, Palatum 2021, s.21.

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ[2]; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca( Wikipedia)

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash