• 61-rocznica-smierci-marii-montessori
  • zaproszenie-pdm-2023-2
  • montessori-hub
  • edukacja-kosmiczna-biberkor-2023
  • edukacja-matematyczna-biberkor-2023
  • druga-edycja-2022
  • kursy-22-23
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2023
  • kacik-metodyczny

151 rocznica urodzin Marii Montessori

(31.08.1870 – 6.05.1952)

Niebawem ukaże się przygotowana przez Wydawnictwo Palatum publikacja, w której Czytelnik znajdzie wybór wypowiedzi, myśli i sentencji oscylujących wokół fenomenu dzieciństwa i dziecka. Aby zachęcić potencjalnych Czytelników do analizy tychże myśli, zamieszczamy fragment WSTĘPU oraz kilka cytatów.

Fenomen dzieciństwa.
Wybór wypowiedzi, myśli i sentencji.
Wyboru dokonała Małgorzata Miksza Łódź, PALATUM 2021

 

SŁOWO WSTĘPU (fragmenty)

„ (…) Maria Montessori, wpisująca się w ruch NOWEGO WYCHOWANIA ze szczególną estymą traktowała DZIECKO, które, zdaniem Autorki jest w rzeczywistości pełnoprawnym CZŁOWIEKIEM (…). Poglądy na dziecko, jego miejsce w świecie dorosłych, wychowanie pośrednie, korelują ze stanowiskiem wielu pedagogów i pedologów pierwszej połowy XX stulecia. W polskiej pedagogice odniesienia idei pedagogicznej M. Montessori zauważyć można np. w twórczości Janusza Korczaka (1878 - 1942).

(…) W niniejszym Wyborze odnajdzie Czytelnik 44 wypowiedzi, myśli i sentencji. Argumentują one poglądy Autorki na rozumienie DZIECKA jako istoty twórczej, aktywnej, poszukującej swego miejsca w świecie. Jednak, co wynika z czasu życia Autorki, wyraźnie zaakcentowane jest ciągłe napięcie pomiędzy kształtującym wpływie osób dorosłych na dziecko a jego dążnością do wolności i niezależności. Liczba 44 nie jest przypadkowa. Największego, zdaniem samej Autorki odkrycia, dokonała M. Montessori w 1907 r. w pierwszym Casa dei Bambini w rzymskiej dzielnicy San Lorenzo. Opis tego odkrycia przywoływała wielokrotnie w swych publikacjach, wykładach, na kursach 

(…). Biorąc pod uwagę koncepcję rozwoju dziecka - człowieka w ujęciu M. Montessori, uwzględniającego „wrażliwe fazy” z podkreśleniem znaczenia wczesnego dzieciństwa („chłonącym umysł”), proces „polaryzacji uwagi”( tzw. trójfazowy cykl pracy), „normalizację” jako cel rozwoju i wychowania, pamiętając o zanurzeniu dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, w którym panuje wolność, miłość i pokój, wykrystalizowała się ceniona na całym świecie holistyczna teoria pedagogiczna. Ma ona swą inspirującą egzemplifikację w praktyce edukacyjnej dzieci i młodzieży, stanowiąc swoiste antidotum na edukację dyrektywną, nierzadko jeszcze przemocową.

Życzymy, aby zawarte w niniejszym Wyborze wypowiedzi o dziecku i dzieciństwie zainspirowały Sympatyków pedagogiki Marii Montessori do ponownego i odświeżonego odczytania myśli Marii Montessori. Zaduma i refleksje, jakie pojawią się w duszy Czytelników, niechaj zarazem posłużą do wewnętrznej, pozytywnej przemiany samych siebie…”.

 

„Nie ulega wątpliwości, że dzieciństwo jest okresem twórczym (… ). Na początku nie istnieje nic, a potem, mniej więcej po roku od przyjścia na świat, dziecko zna każdą rzecz (…). W przypadku istoty ludzkiej nie chodzi zatem o rozwój, ale o tworzenie, które zaczyna się od zera. Wspaniały krok, który stawia dziecko, prowadzi od niczego do czegoś. Z trudem przychodzi nam pojąć rozumem ten cud…”. 

 „Dziecko ma przed sobą wielką misję, która je motywuje: rozwój i stanie się człowiekiem…”. 

 

„Potrzeby dziecka, wsparcie niezbędne mu do życia, muszą stać się najwyższą troską współczesnej edukacji”. 

 

„Jeśli ludzka osobowość traktowana jest jako jedność, należy zatem o zasadzie wychowania myśleć całościowo, iż dotyczy wszystkich etapów życia”. 

 

„Energia miłości(…)dana jest każdemu z nas. Jest ona największą siłą, jaką dysponuje człowiek. Jej świadoma cząstka, którą posiadamy, odnawia się za każdym razem, kiedy przychodzi na świat dziecko. Nawet jeśli później okoliczności sprawią, że przejdzie ona w stan uśpienia, czujemy w sobie jej gorące pragnienie. Musimy ją przeto badać i stosować bardziej niż inne siły występujące w otoczeniu, bo w odróżnieniu od nich miłość nie została złożona w otoczeniu, ale w nas. Studia nad miłością i jej wykorzystaniem prowadzą do źródła, z którego wypływa: do Dziecka”. 

 

W publikacji zawarta będzie stosowna bibliografia z której pochodzą powyższe cytaty.