BIOGRAM MARII MONTESSORI

 • 31. 08. 1870

  przyjście na świat Marii w Chiaravalle /Włochy/

 • 1876 - 1883

  nauka w 6 -letniej szkole elementarnej w Rzymie. Mając lat 10 mała Maria ciężko zachorowała. Do zatroskanej matki powiedziała znamienne słowa: "Nie martw się, mamo, ja nie mogę umrzeć. Mam tyle do zrobienia w życiu!"

 • 1883 – 1890

  nauka w średniej szkole techniczno - przyrodniczej dla chłopców

 • 1890 – 1892

  studia matematyczne i przyrodnicze na Uniwersytecie Rzymskim

 • 10.07.1896

  jako pierwsza kobieta we Włoszech uzyskuje tytuł Dottoressa" w dziedzinie psychiatrii; podjęcie pracy w Klinice Psychiatrycznej/ obserwacje dzieci upośledzonych/; początek walki o prawa kobiet

 • 1897 – 1898

  dokształcanie się w dziedzinie pedagogiki, studiowanie dzieł z pedagogiki specjalnej, praca badawcza w Klinice Psychiatrycznej

 • 31. 03. 1898

  narodziny syna Mario

 • 1900

  kierownictwo Instytutem Medyczno - Pedagogicznym dla kształcenia nauczycieli (Szkoła Ortofoniczna). Praca z dziećmi upośledzonymi, eksperymentowanie z pomocami Sequina i własnego pomysłu; opracowanie podstaw metodyki pisania i czytania

 • 06.01.1907

  Casa dei bambini w rzymskiej dzielnicy San Lorenzo dla ok. 50 zaniedbanych dzieci w wieku 2 - 6 lat. Odkrycie "polaryzacji uwagi"

 • 1909

  I Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy dla ok. 100 nauczycieli w Rzymie; wydanie pierwszej książki pt: " Il metodo della pedagogica scientifica all' educatione infantile nelle casa dei bambini" (pol. wyd. "Domy dziecięce"1913) - opis koncepcji przedszkola i zarys metody pracy z dziećmi w "przygotowanym otoczeniu"

 • 1910 - 1952

  okres popularyzacji metody i rozwój teorii pedagogicznej: 28 kursów narodowych i międzynarodowych Europa, Ameryka ,Azja) 9 międzynarodowych kongresów np. w Kopenhadze nt: "Wychowanie dla pokoju" Wydanie licznych książek ostatnia z nich pt: " he absorbent mind " /Absorbujący duch/ 1949 Madras

 • 1916

  Opracowanie w Barcelonie podstaw metodyki wychowania religijnego

 • 1917

  przejęcie od holenderskiego biologa Hugo de Vries' a pojęcia "wrażliwe fazy"

 • 1923

  tytuł Doktora Honoris Causa nadany przez Uniwersytet Durham w USA

 • 1929

  założenie Association Montessori Internationale /AMI/ z siedzibą w Berlinie; Montessori zostaje prezesem, Mario sekretarzem; od roku 1936 do dzisiaj siedzibą Międzynarodowego Stowarzyszenia Montessori jest Amsterdam www.montessori-ami.org Polskie Stowarzyszenie Montessori powstało w 1994 roku z siedzibą w Łodzi (www.montessori-centrum.pl)

 • 1939

  podróż do Indii, kursy w Adyar /dzielnica Madrasu/

 • 1940

  z powodu wybuchu II wojny światowej osobno internowanie Montessori i jej syna na terenie Indii; 31.08.1940 w 70 - te urodziny rząd brytyjski ponownie ich łączy; w kolejnych latach szkolą ponad 1000 nauczycieli; Montessori współpracuje z Gandhim, Tagore, Neru

 • 1947

  wygłoszenie w UNESCO referatu "Wychowanie i pokój"; obchody 40 - lecia Casa dei bambini

 • 1948

  wizyta w Centrum Kształcenia na Cejlonie /Sri Lanka/

 • 1949

  typowanie M. Montessori do pokojowej nagrody Nobla; Krzyż Legii Honorowej z rąk rektora Sorbony w imieniu republiki francuskiej

 • 1950

  mianowanie na profesora na Uniwersytecie w Perugii; nadanie tytułu Honoris Causa Uniwersytetu w Amsterdamie, dalsza popularyzacja metody i teorii, m.in. poprzez wystąpienia radiowe

 • 1952

  plany podróży do Ghany w celu przeprowadzenia kursu dla nauczycieli afrykańskich

 • 6. 05. 1952

  nagła śmierć w małej miejscowości holenderskiej Noordvijk /Zee/; tam zostaje pochowana

Scroll to Top