o nas

POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI

Polskie Stowarzyszenie Montessori zostało zarejestrowane 20.04.1994 r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

Celem PSM jest kultywowanie i rozwój pracy pedagogicznej zgodnej z teorią Marii Montessori, pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości koncepcji pedagogicznej M.Montessori, kształcenie i doskonalenie nauczycieli i wychowawców montessoriańskich, upowszechnianie idei M. Montessori wśród wszystkich zainteresowanych, inicjowanie i wspieranie organizacji szkół i placówek typu montessori oraz wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia. / porównaj Statut PSM Rozdział II § 6 i § 7 /. Od czasu założenia PSM powstały trzy oddziały, w Łodzi, Gorzowie Wlkp. i Lublinie. Obecnie najbardziej aktywnie działa Lubelski Oddział PSM (www.lublinmontessori.wixsite.com/lopsm)

Aktualnie PSM zrzesza ponad 200 członków z całej Polski.

W obecnej kadencji 2022 - 2026 skład Zarządu:
 • Prezes – Małgorzata Miksza /Łódź/
 • Wiceprezes – Ewa Szubert /Łódź/
 • Skarbnik – Malwina Otto /Łódź/
 • Sekretarz – Anna Głowacka /Łódź/
 • Członek – Agnieszka Brzykcy – Bentkowska /Warszawa/
 • Członek – Urszula Rojek /Lublin/
 • Członek – Iwona Rojewska /Łódź/
Skład Komisji Rewizyjnej:
 • Halina Pietrzykowska – Zając /Łódź
 • Anna Hanausek – Badziak/ Łódź
 • Agnieszka Zatorska/ Lublin
Dyżur członków Zarządu Głównego:

Środa, w godzinach 16.30 – 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia, Łódź, Jaracza 68.
Wizyty uprzejmie prosimy uzgadniać telefonicznie – 796 822 369.

Jak zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Montessori?

Statut Stowarzyszenia, rozdział III § 10

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. O przyjęciu decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Członek Oddziału Stowarzyszenia może zostać członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Montessori na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału po zaopiniowaniu deklaracji, przedstawia deklarację zainteresowanego wraz ze swoją opinią Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, który podejmuję decyzję o przyjęciu członka Oddziału w poczet członków zwyczajnym Stowarzyszenia lub odmawia przyjęcia.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. O przyjęciu i skreśleniu członka zwyczajnego Oddziału Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny Stowarzyszenia. Więcej informacji o członkostwie w rozdziale III „Członkowie stowarzyszenia i ich obowiązki” Rozdział IV § 21 p.14 „Zarząd ustala wysokość składek oraz sposób ich płacenia”. Aktualnie: wpisowe 10 zł., składka roczna 60 zł. płatna jednorazowo. Po wpłacie składek za dany rok, członek PSM otrzymuje legitymację potwierdzającą członkostwo.

Więcej informacji o członkostwie w rozdziale III „Członkowie stowarzyszenia i ich obowiązki”
Rozdział IV § 21 p.14 „Zarząd ustala wysokość składek oraz sposób ich płacenia”.
Aktualnie: wpisowe 10 zł., składka roczna 60 zł. płatna jednorazowo. Po wpłacie składek za dany rok, członek PSM otrzymuje legitymację potwierdzającą członkostwo.

 Numer konta PSM:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

JEŚLI:
• śledzisz najnowsze trendy i metody edukacyjne,
• chętnie sięgasz po nowoczesne narzędzia pracy z dzieckiem,
• masz świetne zdolności organizacyjne i można na Tobie polegać,
• lubisz samodzielnie planować swój czas pracy,
• skutecznie zamieniasz pomysły i plany na praktyczne działanie,
• lubisz optymalizować i zwracasz uwagę na szczegóły,
• cenisz sobie współpracę zespołową w miłej atmosferze,
• lubisz ludzi, cieszy Cię kontakt z nimi
to Twoje miejsce pracy jest właśnie u nas!

CO BĘDZIE NALEŻAŁO DO TWOICH OBOWIĄZKÓW:
• opieka i prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym,
• realizowanie programu dydaktycznego,
• projektowanie scenariuszy zajęć i przygotowywanie materiałów lub
innych wykorzystywanych pomocy,
• opieka nad powierzonymi przez placówkę narzędziami i pomocami
edukacyjnymi,
• udział w spotkaniach rady pedagogicznej oraz przygotowywanie opinii
o podopiecznych,
• stały kontakt z rodzicami podopiecznych,
• reagowanie na sytuacje trudne i nieprzewidziane,
• współtworzenie wizerunku placówki.

CZEGO OD CIEBIE WYMAGAMY:
• wykształcenia wyższego kierunkowego - wychowanie przedszkolne i
wczesnoszkolne,
• min. rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do 6 lat,
• ukończonego kursu Montessori*
• doświadczenia w pracy metodą Montessori*,
• mile widziana będzie znajomość i otwartość na alternatywne
metody nauczania,
• gotowości do rozwijania swoich kompetencji zawodowych,
• wysokiego poziomu kultury osobistej i nastawienia na współpracę z
ludźmi.

* _w przypadku braku ukończonego kursu oraz doświadczenia w pracy
metodą Montessori, jednak spełniając pozostałe wymagania,
wynagrodzenie będzie niższe niż wskazane w ogłoszeniu._

CO CHCEMY CI ZAOFEROWAĆ:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pracę w wymiarze 1/1 etatu od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy placówki tj. pomiędzy 7:30 a 17:00,
• atrakcyjne wynagrodzenie uwzględniające poziom Twojego
doświadczenia i kwalifikacji,
• finansowane lub współfinansowane szkolenia kompetencyjne -
wewnętrzne i zewnętrzne - rozwijające Twoje kompetencje np. w
zakresie NVC, metody Montessori wspierających pracę z dzieckiem,
komunikacji z rodzicem itp.,
• współpracę z otwartymi ludźmi w atmosferze inspiracji, szacunku,
wspólnego celu, rozwoju,
• prywatną opiekę medyczną.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA REKRUTACJA:
• I etap - prosimy o przesłanie CV. Przesłane dokumenty muszą
zawierać klauzulę:
_„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Współadministratorów danych osobowych: Maxie Hill Sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8 - prowadzącą proces
rekrutacyjny i Mariola Petelewicz Baza Montessori z siedzibą w
Warszawie przy ul. Platanowej 9 - zlecającą przeprowadzenie procesu
rekrutacyjnego na stanowisko, dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacji
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”_
• II etap – badania stylów zachowań MaxieDISC® i wywiady
telefoniczne,
• III etap – indywidualne spotkania online lub stacjonarne

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Kandydatami.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam serdecznie,

Daria Banaszak
tel: 570 490 040
e-mail: d.banaszak@maxiehill.com

Maxie Hill Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
tel. 570 490 040

Biuro w Toruniu
ul. M.Skłodowskiej-Curie 41A/106
87-100 Toruń
Scroll to Top