PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Najistotniejszymi kierunkami działań Stowarzyszenia na najbliższy okres będą:

  • kontynuacja kursów doskonalących z zakresu pedagogiki M. Montessori
  • rozszerzenie oferty kursów, m.in. o kursy z zakresu wychowania dziecka do 3 – roku życia oraz kursy z zakresu edukacji szkolnej
  • wzbogacenie bazy Stowarzyszenia o pomoce Montessori z zakresu wychowania dziecka do 3 – roku życia
  • dalsze wydawanie Biuletynu w tym co najmniej raz w roku NUMERU SPECJALNEGO (o charakterze merytorycznym – teksty, artykuły z zakresu pedagogiki M. Montessori)
  • zintensyfikowanie współpracy z członkami PSM poprzez stronę internetową (np. por. Biblioteczka)
  • dalsza współpraca z instytucjami/organizacjami, wymienionym w dziale: WSPÓŁPRACA
  • obejmowanie kolejnych placówek patronatem oraz zintensyfikowanie współpracy z placówkami objętymi patronatem(konsultacje, spotkania metodyczne itp.)
Scroll to Top