wykładowcy

ANNA GŁOWACKA

mgr Anna Głowacka (dyplom PSM) (po lewej)

wieloletni nauczyciel montessoriański, aktualnie dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi Certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori

EWA SZUBERT

mgr Ewa Szubert (dyplom PSM) (po lewej)

nauczyciel montessoriański z 17-letnim stażem pracy, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W Polskim Stowarzyszeniu Montessori prowadzi szkolenia z zakresu edukacji językowej (przedszkole) oraz z zakresu wychowania małego dziecka do 3-go roku życia. Certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori. Członek ZG PSM (czwarta kadencja).

JOANNA GRZYWA

mgr Joanna Grzywa (dyplom AMI) (po lewej)

wieloletni nauczyciel montessoriański, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech.

JOLANTA WIERUCKA

mgr Jolanta Wierucka (certyfikat Holandia)

certyfikat nauczyciela Montessori wydany przez Katolicką Wyższą Szkołę Pedagogiczną Nijmegen/Arnem/Holandia. Nauczyciel przedszkola z trzynastoletnim stażem pracy, nauczyciel Studium Nauczycielskiego z siedmioletnim stażem pracy, nauczyciel akademicki z dwudziestojedno- letnim stażem pracy. Liczne publikacje dotyczące pedagogiki M. Montessori. Współautorka Razem w przedszkolu. Program wychowania przedszkolnego. WSiP 2009. Przez kilka kadencji w-ce prezes w Polskim Stowarzyszeniu Montessori.

MAŁGORZATA MIKSZA

dr Małgorzata Miksza (dyplom AMI) (po lewej)

prezes PSM, 9-letnia praca w grupach Montessori, starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech. Liczne publikacje z zakresu pedagogiki m. Montessori, min. Kisążki pt: Zrozumieć Monetssori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Kraków, Impuls, V Wyd. 2014.

URSZULA ROJEK

mgr Urszula Rojek (dyplom studiów podyplomowych) (po lewej)

wieloletni nauczyciel montessoriański, propagator pedagogiki Montessori m.in. w Szkole Podstawowej Montessori w Lublinie, dyplom ukończenia czterosemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie w-ce prezes w Polskim Stowarzyszeniu Montessori.

Scroll to Top