konsultacje

KONSULTACJE

Udzielanie konsultacji w zakresie teorii i praktyki montessoriańskiej

Biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez osoby zajmujące się teorią i praktyką w obszarze pedagogiki M. Montessori (głównie: dyrektorzy i nauczyciele placówek ,studenci, pracownicy naukowi), uprzejmie informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Montessori udziela konsultacji w zakresie:

  • organizacji nowo powstających oddziałów i placówek w oparciu o zasady pedagogiki M. Montessori, nasze doświadczenia oraz sprawdzone praktyki zagraniczne;
  • dalszego rozwoju już funkcjonujących oddziałów i placówek;
  • dostępności w bibliotekach i na rynku wydawniczym publikacji dotyczących pedagogiki M. Montessori;
  • prowadzenia badań związanych z teorią i praktyką montessoriańską;
  • innych zagadnień, wskazanych przez osoby zainteresowane. *

Konsultacji udzielać będą doświadczeni w zakresie teorii i praktyki nauczyciele oraz pracownicy naukowi.
Konsultacje są bezpłatne.
W przypadku konsultacji udzielanych w terenie, prosimy o zwrot kosztów podróży, wyżywienia i noclegów.

Zakres potrzeb, tematów, form i warunków konsultacji należy uzgodnić osobiście drogą e-mailową: stowarzyszenie@montessori-centrum.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Scroll to Top