współpraca

Stowarzyszenie aktualnie współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami, głównie są to:

 • Uniwersytet Łódzki: Katedra Teorii Wychowania (patronat merytoryczny)
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie (współorganizowanie kursów i seminariów tematycznych z zakresu pedagogiki M. Montessori)
 • Uniwersytet w Münster w Niemczech (współpraca naukowa)
 • Stowarzyszenie „Montessori – Europa. Wychowanie dla życia”(PSM jest członkiem)
 • Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi (siedziba PSM, możliwość hospitacji) ,przedszkola objęte patronatem
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej z Warszawy (dotacje na kursy seminaria, wyjazdy edukacyjne z udziałem wykładowców z Niemiec)
 • Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga z Warszawy( dotacje na kursy)
 • Szkoły Montessori w Holandii i Niemczech (wymiana nauczycieli – hospitacje)
 • Fundacja im. Św. Jadwigi w Morawie k/Strzegomia (współorganizowanie kursów pedagogiki M. Montessori)
 • Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży im. J. A. Komeńskiego z Warszawy
 • MoBil (Montessori Bildungsakademie) -Akademia Doskonalenia Nauczycieli w Monachium (seminaria w Polsce i wyjazdy edukacyjne do Bawarii)
 • Instytut Edukacji Holistycznej w Tegernsee – Niemcy (seminaria w Polsce i wyjazdy edukacyjne do Bawarii)
 • Centrum Dziecięce Montessori w Monachium (promocja pedagogiki leczniczej Montessori w Polsce)
 • „TOPIC” z Natolina/Łodzi (doposażenie Pracowni PSM w pomoce rozwojowe Montessori, wystawy pomocy w czasie kursów i spotkań tematycznych, aktywne promowanie działań statutowych PSM na terenie Polski)
Scroll to Top