kurs dyplomowy

EDUKACJA WIEKU DZIECIĘCEGO

(3 - 9 r.ż.)

275 h

edukacja przedszkolna

edukacja wczesnoszkolna

Zapisy do 31 października

kurs dyplomowy

EDUKACJA matematyczna

(6 - 13 r.ż.)

40 h

współpraca międzynarodowa

biberkor

kurs dyplomowy

EDUKACJA kosmiczna

(6 - 12 r.ż.)

60 h

współpraca międzynarodowa

biberkor

studia podyplomowe

EDUKACJA WIEKU DZIECIĘCEGO

(3 - 9 r.ż.)

310 h

edukacja przedszkolna

edukacja wczesnoszkolna

współczesna psychologia
i pedagogika

kurs doskonalący

KURS ŻŁOBKOWY

(0 - 3 r.ż.)

60 h

kurs doskonalący

KURS PRZEDSZKOLNY

(3 - 6 r.ż.)

65 h

kurs doskonalący

KURS PRZEDSZKOLNY

WCZESNOSZKOLNY

(3 - 9 r.ż.)

100 h

kurs doskonalący

KURS SZKOLNY

(9 - 12 r.ż.)

90 h

kurs doskonalący

KURS „POMYŚLNA STAROŚĆ”

(9 - 12 r.ż.)

45 h

kurs doskonalący

KURS PRZEDSZKOLNY

WCZESNOSZKOLNY

(3 - 9 r.ż.)

95 h

Scroll to Top