• wakacje-2022
  • oferta-specjalna-2023
  • 70-rocznicz-smierci
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • pdm-2022
  • 151-ROCZNICA
  • studia-podyplomowe-2022-listopad
  • kacik-metodyczny

KURS DOSKONALĄCY DYPLOMOWY Pedagogika Marii Montessori

razem              polskie-stowarzyszenie-montessori-logo

ZAPRASZAJĄ NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, RODZICÓW i wszystkie zainteresowane osoby pedagogiką M. Montessori na KURS DOSKONALĄCY DYPLOMOWY Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1- 3).

Kurs obejmuje 260 godzin zajęć z hospitacjami w placówkach rekomendowanych przez PSM.

Bliższe informacje na temat Kursu, warunków uczestnictwa, opłaty za Kurs, noclegów dla osób spoza Gorzowa:

Pani Arleta Skora
biuro@razem.edu.pl
Tel: 535 355 292

Konwencja i treści Kursu zbieżne są z ofertą Kursu dyplomowego prowadzonego w Łodzi, Symbol I/EWD/260. Prowadzącymi będą pedagodzy i nauczyciele montessoriańscy z Polskiego Stowarzyszenia Montessori, mający stosowne uprawnienia. Pytania merytoryczne: Małgorzata Miksza: gosiamiksza@o2.pl Tel: 693-805-404

Koszt kursu: 3000,00 zł. od osoby.

I Zjazd odbędzie się w dniach 18 – 20 grudnia 2015 r.

Miejsce Kursu: STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "RAZEM"
ul. Osadnicza 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zachęcamy do uczestnictwa w Kursie!