• easter-2024
  • pdm-2024-rejestracja
  • geometria-2024
  • edukacja-matematyczna-2023
  • edukacja-banner-2023
  • druga-edycja-2022
  • kursy-23-24
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2023
  • kacik-metodyczny

Wszystkie drogi Montessorian prowadzą do Lublina XVI Kongres Montessori Europe 16-18.10.2015

W dniach16-18.10.2015 wszystkie drogi montessoriańskich pedagogów prowadzą na kongres Montessori Europe: “The Child῾s Development in the Social Environment”. Tematyka XVI Kongresu ME związana jest ze społecznym funkcjonowaniem dziecka. W jaki sposób tworzyć warunki umożliwiające zarówno jednostkowy rozwój ucznia, jak i wchodzenie przez niego w relacje z otoczeniem? Jakie są osiągnięcia uczniów i absolwentów grup montessoriańskich w zakresie rozwoju społecznego? Czy istnieją specyficzne wymiary społecznego funkcjonowania uczniów i absolwentów klas Montessori? Pytania te będą stanowić inspirację do podjęcia dyskusji i dzielenia się refleksjami, w czasie wykładów, warsztatów tematycznych oraz dyskusji panelowej z udziałem specjalistów z wielu krajów Europy i świata.
Zlokalizowany w sercu miasta Hotel Victoria stanie się centrum kongresowym, natomiast warsztaty będą się odbywały w pobliskim budynku Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie. Dodatkowo, w piątkowe (16.10) oraz w poniedziałkowe (19.10) przedpołudnie, zorganizowane zostaną hospitacje w montessoriańskich placówkach na terenie Lublina i Świdnika. W sąsiadujących ze sobą miastach znajdują się placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których odbywa się praca w montessoriańskich grupach przedszkolnych i szkolnych. Trzy lubelskie przedszkola oraz szkoła podstawowa mają dwudziestotrzyletnią tradycję pracy według wskazań pedagogiki M. Montessori. Placówki ze Świdnika (trzy przedszkola i szkoła podstawowa), do których zostaną Państwo zawiezieni, dzięki uprzejmości władz miejskich, pracują nieco krócej, około dziesięciu lat. Wspomniane placówki są instytucjami publicznymi. W ofercie hospitacji znajdą Państwo także dwie placówki niepubliczne, w których poczujecie ducha pedagogiki Montessori, mimo ograniczonej jeszcze liczby pomocy.
Należy dodać, że na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie kształcą się studenci oraz nauczyciele w zakresie pedagogiki Marii Montessori na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Z inicjatywy dużej grupy nauczycieli i pracowników naukowych, czynnie zaangażowanych w pracę według zasad wskazanego sytemu, w marcu 2001 roku ukonstytuował się Lubelski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że Montessori Europe wybrało jako współorganizatora tegorocznego kongresu montessoriański ośrodek.
Ponieważ jednym ze statutowych zadań Montessori Europa jest: „przyjmowanie stanowisk w sprawach związanych z edukacją”, w tym właśnie celu, została przygotowana propozycja zawiązania na czas kongresu nadzwyczajnej grupy roboczej, tzw. lubelskiej grupy samorządowo-prawnej, która - mamy nadzieję - zgromadzi na merytorycznej dyskusji osoby mogące wpłynąć na kształt polskiego systemu kształcenia.
Kongres rozpocznie się w piątek 16 października o godz. 15.00, a zakończy w godzinach południowych w niedzielę 18 października. W piątek, po ceremonii otwarcia, przygotowywanej z udziałem dzieci, przewidziany jest wykład inauguracyjny prof. dr hab. B. Śliwerskiego: Swoistość polskiego podejścia do pedagogiki Montessori. Zaplanowano spotkanie trzech grup roboczych. Pierwszej: związanej z deklaracją lubelską, drugiej: badaczy, naukowców, edukatorów, zajmujących się pedagogiką Marii Montessori, skupionych w MoRE oraz wspomnianej wcześniej lubelskiej samorządowo-prawnej.
Po inauguracji będą Państwo zaproszeni na Stare Miasto (spacerem 15 minut z miejsca obrad), aby w Caffe Trybunalska poczuć klimat Lublina oraz spotkać się w gronie znanych i nowych przyjaciół. Następnie zostaną Pastwo porwani na Zamek Lubelski, aby przy lampce regionalnego cydru …………….., ale to niespodzianka!
W sobotnie przedpołudnie będą mogli Państwo wysłuchać dwóch inspirujących wykładów, albowiem Paul Epstein (Jesteśmy przyjaciółmi, czyż nie? W jaki sposób uczniowie klas Montessori wyrażają uczucie) oraz Lynn Lawrence (Uczyć się, aby żyć w zgodzie z innymi) potwierdzili swój udział. Wykłady prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone na język polski. Zapraszamy także do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Montessori Europe. Natomiast po południu gościnne podwoje otworzy Instytut Pedagogiki UMCS (8 minut spacerem z miejsca obrad), w którym zaplanowano przeprowadzenie zajęć warsztatowych. Studenci Lingwistyki Stosowanej UMCS będą służyć pomocą i wskazówkami, jak dojść do Instytutu. Zajmą się także Państwem w czasie trwania całego kongresu.
Ostatniego dnia kongresu nastąpi odczytanie i podpisanie deklaracji lubelskiej, René van Engelen zaprosi Państwa na wykład (Zmierzyć się z grupą), będzie miała miejsce dyskusja panelowa, z udziałem zaproszonych przez ME gości. Występ dzieci z przedszkoli ze Świdnika zakończy oficjalne spotkanie. Po zakończeniu obrad, kolejna niespodzianka! Władze Lublina, zapraszają Państwa na spacer po mieście z przewodnikiem. Czy wiedzą Państwo, że Kaplica Trójcy Świętej (usytuowana na Zamku Lubelskim), jest jednym z najznamienitszych przykładów sztuki średniowiecznej w Europie (w 1418 wewnątrz gotyckiego kościoła wykonano bizantyjskie freski)? Czy wiedzą Państwo, że Kaplica Trójcy Świętej była światkiem pierwszej „unii europejskiej”, Unii Lubelskiej (1569)?
Zapraszam na kongres, proszę tylko wypełnić formularz rejestracyjny w nowej, prostej formule. Wczesna rejestracja potrwa do 30 czerwca 2015. Planując pobyt w Lublinie proszę skorzystać z przygotowanej oferty dogodnych miejsc hotelowych.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji, zakwaterowania oraz programu znajdują się na stronie Montessori Europe (https://www.montessori-europe.com).

W imieniu Zarządu Montessori Europe,
a także partnerów organizacyjnych:
Lublin Branch of Polish Montessori Association and
Faculty of Pedagogy and Psychology,
University Maria Curie-Sklodowska of Lublin
Beata Bednarczuk