I. KURS DYPLOMOWY

DOSKONALĄCY

KURS DYPLOMOWY 2022/2023

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1-3 wraz z hospitacjami) Wersja zjazdów weekendowyc

Symbol: I/EWD/W/275
Ilość godzin: 275
Termin: listopad 2022 – czerwiec 2023
Formuła zajęć: 13 zjazdów z egzaminem: 12 zjazdów x 20 godzin dydaktycznych (sobota 8.00 – 16.00, niedziela 8 – 16.00) + 1 zjazd x 10 godzin – egzamin oraz 30 godzin hospitacji/praktyk w terminach i miejscach wyznaczonych przez PSM.
Przewidywany termin I modułu jeśli zbierze się grupa: 19 -20 listopada 2022 r.
Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
Cel: zapoznanie z teorią pedagogiczną M. Montessori; pełne, praktyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach 1 – 3 szkoły podstawowej, przygotowanie do opracowania i wprowadzenia innowacji pedagogicznej, ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności dydaktyczne.
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1 – 3), dyrektorzy placówek, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski

Ogólny zakres tematyczny:

  • Podstawy teorii pedagogicznej M. Montessori (m.in. życie i działalność pedagogiczna M. Montessori, miejsce pedagogiki M. Montessori w pedagogice, koncepcja wychowania dziecka w „przygotowanym otoczeniu”, rozwój dziecka, osobowość i zadania nauczyciela, wychowanie społeczno – moralne, edukacja kosmiczna, pokój i wychowanie dla pokoju, wolność i dyscyplina, obserwacja dziecka, organizacja grup Montessori w Polsce i w innych krajach)
  • Instruktaże: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów(budowanie pojęć o świecie), edukacja matematyczna, geometria, edukacja językowa, kosmiczna i religijna

Działy z liczbą godzin:

  • Teoria (40 h)
  • Praktyczne ćwiczenia i kształcenie polisensoryczne (zmysły) (45 h)
  • Matematyka (1): zakres liczenia (1 -1000) i działań matematycznych w zakresie 100 (40 h)
  • Matematyka (2): działania na dużych liczbach, ułamki zwykłe, geometria (40 h)
  • Edukacja językowa, tj. pisanie, czytanie, gramatyka –części mowy, części zdania (35 h)
  • Edukacja kosmiczna z elementami wychowania religijnego (30 h)

Razem: 230 h + 5 h przygotowanie do egzaminu + 10 h egzamin praktyczny + 30 h hospitacji=275 h
Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje / praktyki w grupach Montessori (30 godzin) w placówkach patronowanych, rekomendowanych lub polecanych przez PSM.
Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów M. Montessori
Cena/forma płatności: 3 200 PLN. w przypadku wpłaty jednorazowej, 3 400 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje/praktyki na terenie PM nr 220 lub w placówkach rekomendowanych, koszty organizacyjne, materiały kursowe, w tym opisy pomocy montessoriańskich, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)
Jeśli z jednej Placówki zgłosi się więcej niż 1 osoba, dla każdego uczestnika przewidziana jest zniżka 10%.
Kurs zalicza złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego, wykonanie teczek metodycznych oraz  pomocy rozwojowej według montessoriańskich zasad dydaktycznych.
Uzyskanie dyplomu ukończenia  kursu doskonalącego (potwierdzonego zdanym egzaminem teoretycznym i praktycznym)
Zgłoszenia: do 31 października 2022 r.
Pytania prosimy kierować: 880 – 972 – 820 lub 796-822-369
Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl Tel: 504 – 455 – 161
Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat zajęć na kursie.
Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób.

Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki  w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.

W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7  dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.

UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 20 zł.
Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):
Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl, Tel: 42/630-66-80.
Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.
Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl
Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl
www.lodzpokoje.pl
cinemahotel.pl
Szukaj także:
www.nocowanie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.

Scroll to Top