II. KURS DOSKONALĄCY

Wersja trzech zjazdów weekendowych

Wychowanie małego dziecka do 3. go roku życia w pedagogice Marii Montessori

Symbol: II/WMD/W/60
Ilość godzin: 60
Termin: 
Formuła zajęć: sobota 9:00-18:00, niedziela 8:00-17:00

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
Cel: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z małym dzieckiem do 3–go r. ż. w placówce typu Montessori oraz wskazanie specyfiki wychowania małego dziecka w domu wg zasad pedagogiki  M. Montessori. Planowane są wykłady, instruktaże, sesje warsztatowe w czasie których uczestnicy będą  samodzielne wykonywać pomoce montessoriańskie do pracy z dzieckiem 0 – 3 r. ż.
Adresaci: opiekunki pracujące w żłobkach, osoby prowadzące prywatne żłobki, nauczyciele przedszkoli, studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych, rodzice oraz wszystkie zainteresowane osoby wychowaniem małego dziecka w systemie pedagogicznym  M. Montessori.
Ogólny zakres tematyczny: Maria Montessori i jej teoria rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnienie okresu 0 – 3 rok życia; przygotowane otoczenie w domu i żłobku( dla dzieci nie chodzących i chodzących); pomoce rozwojowe dla dzieci 0 – 3 r. ż.; rozwój mowy, pomoce rozwojowe do edukacji językowej dla dzieci 0 – 3 r. ż.; rola wychowawcy; trening czystości; adaptacja dziecka do żłobka.
Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca pod kierunkiem, projekcje filmów, hospitacje w żłobku Montessori; samodzielne wykonanie pomocy rozwojowej dla dzieci 0 – 3 r. ż.
Metody: aktywizujące, podające, praktycznego działania, obserwacja, analiza oryginalnych tekstów M. Montessori
Cena/forma płatności: 1 300 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 1 500 zł. w przypadku płatności w ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, hospitacje, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)
Kurs zalicza wykonanie pomocy rozwojowej według montessoriańskich zasad dydaktycznych dla dziecka 0 – 3 r. ż..
Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu doskonalącego
Zgłoszenia: Zapisz się na listę zainteresowanych (formularz poniżej).
Pytania prosimy kierować:
e-mail: ewa.szubert@vp.pl
tel: 694 – 617 – 654
Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl Tel: 504 – 455 – 161
Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat programu i rozkładu zajęć na kursie
Warunki przyjęcia na kurs: Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.
W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić do 17 lutego 2023 r. na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę

Zapisz się na listę zainteresowanych

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 20 zł.
Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):
Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl, Tel: 42/630-66-80.
Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.
Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl
Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl
www.lodzpokoje.pl
cinemahotel.pl
Szukaj także:
www.nocowanie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.

Scroll to Top