III. KURS PROPEDEUTYCZNY

DOSKONALĄCY

Wersja zjazdu tygodniowego ZIMOWEGO

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (zakres przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej tj. klasy 1 – 3 wraz z hospitacjami w przedszkolu) Wersja zjazdu tygodniowego ZIMOWEGO

III/1. Część A – zakres przedszkola (z hospitacjami) 
III/2. Część B – edukacja wczesnoszkolna. tj. klasy 1 – 3 szkoły podstawowej (bez hospitacji)

Część A

Ilość godzin: 65
Symbol Kursu: III/1/EWD/ZIMA65

Część B

Ilość godzin: 35
Symbo Kursu: III/2/EWD/ZIMA/35
Razem A i B: 100 godzin

Część A:

Termin: 
Formuła zajęć: od poniedziałku  do niedzieli w tym 5 godzin hospitacji

Część B:

Termin:
Formuła zajęć: Formuła zajęć: od poniedziałku do czwartku.
Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B), zachęcenie do zastosowania  metod montessoriańskich  w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych.

Adresaci:
Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski
Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych klasy 1 – 3) Zalecane jest ukończenie części  A.
Formy zajęć: instruktaże, wykłady, projekcje filmów
Metody: aktywizujące, podające.

Cena:
Część A: 1 300 zł.
(w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp., wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury”)
Część B: 600 zł. W przypadku uczestnictwa w części A i B (100 godzin) – 1 800 zł.!
Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A), ZIMOWYCH, WTORKOWYCH z zakresu wychowania przedszkolnego . Dla tych osób cena uczestnictwa w części B wynosi 500 zł.
Forma płatności: jednorazowo
Kurs (Cześć A i B) zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej, którą można wykonać według montessoriańskich zasad dydaktycznych
Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego
Zgłoszenia na cześć A/B: Zapisz się na listę zainteresowanych (formularz poniżej).
na adres: sekretarz@montessori-centrum.pl
Pytania prosimy kierować: Tel: 880 – 972 – 820
Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl Tel: 504 – 455 – 161
Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób. Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.
W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ ZAINTERESOWANYCH

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 20 zł.
Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):
Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl, Tel: 42/630-66-80.
Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.
Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl
Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl
www.lodzpokoje.pl
cinemahotel.pl
Szukaj także:
www.nocowanie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.

Scroll to Top