IV. KURS PROPEDEUTYCZNY

DOSKONALĄCY

Wersja zjazdu tygodniowego - LETNIEGO

Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego

Część A:  01 lipca – 07 lipca 2024 r.
Symbol Kursu: IV/1/EWD/LATO/60
Część B: 08 -11 lipca 2024 r.
Symbol Kursu: IV/2/EWD/LATO/35
Formuła zajęć:
Część A: od poniedziałku 01 lipca 2024 r., godz. 8.30 do niedzieli 07 lipca 2024 r. godz. 13.00.
Część B: od poniedziałku 08 lipca 2024 r., godz. 8.30 do czwartku 11  lipca 2024 r.14.00.
Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
Cel: wprowadzenie w teorię pedagogiczną M. Montessori, prezentacja wybranych instruktaży w zakresie edukacji przedszkolnej (Część A) oraz wybranych instruktaży w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (Część B), zachęcenie do zastosowania  metod montessoriańskich  w przedszkolu i szkole oraz grupach innowacyjnych.
Adresaci: Część A: nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, metodycy, doradcy zawodowi, studenci pedagogiki, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori z terenu całej Polski Część B: j. w. oraz nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych (klasy 1 – 3) Zalecane jest ukończenie części  A. *Formy zajęć: instruktaże, wykłady,  projekcje filmów
Metody: aktywizujące, podające.
Cena:
Część A: 1 400 zł. (w cenie mieści się wynagrodzenie dla wykładowców, koszty organizacyjne, materiały kursowe, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp., wycieczka z przewodnikiem do „Manufaktury”)
Część B: 600 zł.
W przypadku uczestnictwa w części A i B (95 godzin) – 1 800 zł.!
Do uczestnictwa w części B zapraszamy absolwentów Kursów LETNICH Pedagogiki M. Montessori (Część A ), ZIMOWYCH, WTORKOWYCH z zakresu wychowania przedszkolnego. Dla tych osób cena uczestnictwa w części B wynosi 500zł.
Forma płatności: jednorazowo
Kurs (Cześć A i B) zalicza wykonanie teczki metodycznej oraz zaprezentowanie koncepcji pomocy rozwojowej, którą można wykonać według montessoriańskich zasad dydaktycznych.
Uzyskanie dyplomu ukończenia kursu propedeutycznego Uwaga! Osoby, które przedłożą przed lub na kursie (Część A) zaświadczenie o odbyciu hospitacji (5 godzin), w przedszkolu montessoriańskim patronowanym przez Polskie Stowarzyszenie Montessori, otrzymają stosowny dyplom
Zgłoszenia na część A/B: 15 czerwca 2024 r. na adres  sekretarz@montessori-centrum.pl
Zapisz się na listę zainteresowanych (formularz poniżej).

Pytania prosimy kierować: Tel:  880 – 972 – 820
Faktury: skarbnik@montessori-centrum.pl Tel:  504 – 455 – 161
Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób. Warunkiem zakwalifikowania na kursu jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej oraz wpłata zaliczki   w wysokości 20% opłaty za kurs. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.
W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori:

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników.
UWAGA! Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.

ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ ZAINTERESOWANYCH

Informacje o noclegach w Łodzi:

W siedzibie Stowarzyszenia jest możliwość noclegów (posiadamy materace, poduszki, należy mieć swój śpiwór). Do dyspozycji uczestników kursu: trzy łazienki z natryskami, jadalnia (lodówka, naczynia kuchenne, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa). Cena jednego noclegu 20 zł.
Uwaga! Tanie noclegi w Łodzi (Centrum Łodzi):
Schronisko Młodzieżowe: ul. Legionów 27. www.yhlodz.pl, Tel: 42/630-66-80.
Hostel FLAMINGO, ul. Sienkiewicza 67. www.lodz.flamingo-hostel.com, Tel; 42 66 11 88.
Akademik Prywatny. KDKruk. Pokoje Gościnne, ul.6 Sierpnia 68, Tel; 42/632-75-33, www.kdkruk.pl
Hotel PERFECT, ul. Ruska 3/7, Tel: 508221163, www.hotel-perfect.cba.pl
www.lodzpokoje.pl
cinemahotel.pl
Szukaj także:
www.nocowanie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie! Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Uwaga! W czasie kursów udostępniamy oryginalne teksty źródłowe Marii Montessori oraz opracowania na temat pedagogiki, przetłumaczone na język polski na użytek szkoleń.

Scroll to Top