WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA MONTESSORI

W Dniu 10 grudnia 2022 r. w siedzibie PSM w Łodzi odbyło się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSM.

Spotkanie poprzedziło SEMINARIUM: MONTESSORI DLA CIEBIE.

Irmina Angełowa – Rosowska i Karolina Auguścik z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi inspirująco zaprezentowały Opowieść o różach w oparciu o autorską lekcję rozwojową Iwony Rojewskiej. Pięknie przedstawiona została m.in. historia pochodzenia róży. Ciekawe są na ten temat baśnie i legendy z różnych stron świata. Ewa Nikołajew – Wieczorowska z CUD Montessori w Poznaniu wprowadziła nas w arkana znaczenia relacji pomiędzy rodzicem a nauczycielem. Uczestnicy mieli okazję praktycznie doświadczyć sytuacji i dylematów związanych z nawiązywaniem relacji pomiędzy dziećmi – rodzicami i nauczycielami. Przedpołudniową duchową ucztę zamknął warsztat Katarzyny Gabrelskiej, Jolanty Wieruckiej i Olgi Więsyk z Akademii Przedszkolaczka w Lublinie nt: rozwijana zdolności empatycznych dzieci i nauczycieli. Ciekawe, różnorodne ćwiczenia skierowane do nauczycieli i dzieci poruszyły nie tylko umysły, ale i serca! A największym przeżyciem dla wszystkich była historia o Szklanym Człowieku i symboliczne jego rozbicie…

Wszystkie prezentacje zaktywizowały nas do wspólnego działania. A starannie przygotowane materiały i pomoce wzbudziły podziw i zachwyt! Niebawem opisy zajęć ukażą się w naszym „Kąciku Metodycznym”.

Scroll to Top