STUDIA PODYPLOMOWE

2024/2025

Zachęcamy do ukończenia studiów podyplomowych pt: Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego. Jest to III edycja w/w studiów, organizowana w ramach współpracy pomiędzy Polskimi Stowarzyszeniem Montessori (PSM) a Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną (AHE) w Łodzi.

Rozpoczęcie: jeśli zbierze się grupa I moduł planowany jest na 16-17 listopad 2024 r. (sobota – niedziela)

Bliższe informacje: http://www.montessori-centrum.pl/index.php/oferta-szkolen/114-studia-podyplomowe

Studia podyplomowe obejmują treści doskonalącego kursu dyplomowego prowadzonego przez PSM (patrz: Symbol: I/EWD/W/275 http://www.montessori-centrum.pl/index.php/oferta-szkolen/41-i-kurs-doskonalacy-dyplomowy) raz dodatkowe przedmioty z zakresu współczesnej psychologii i pedagogiki. W sumie jest to 310 h dydaktycznych + 10 h egzamin (kurs dyplomowy obejmuje 275 h). Studia trwać będą dwa semestry i zakończą się w czerwcu 2025 r. Zajęcia mają konwencję weekendową. Zajęcia z pedagogiki Montessori odbywać się będą w Pracowni Montessori (budynek Przedszkola nr 220 w Łodzi, ul. Jaracza 68) a wykłady uzupełniające w siedzibie AHE, ul. Sterlinga 26. Miejsca zajęć są w bliskim sąsiedztwie. Zainteresowane osoby bliższymi informacjami na temat organizacji, tematyki, korzyści ukończenia studiów podyplomowych, czasu trwania, kosztów, zasad i terminu rekrutacji, niedrogich noclegów w siedzibie PSM, zapraszamy na stronę Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE: www.ckp-lodz.pl

UWAGA: Zajęcia teoretyczno – metodyczne z zakresu pedagogiki M. Montessori prowadzone będą stacjonarnie (kameralna grupa). Przedmioty teoretyczne prowadzone przez pracowników AHE (45 h), jeśli nadal będą obostrzenia związane z pandemią – w wersji on – line.

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna (AHE) wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00175/2019

Chętnie udzielę dodatkowych wyjaśnień e-mailowo lub telefonicznie!

Małgorzata Miksza  prezes@montessori-centrum.pl
Tel. 796 822 369.

Scroll to Top