HISTORIA O DWÓCH KRÓLACH

Propozycja instruktażu (kształcenie polisensoryczne, matematyka)

Dostępność zakupu:  https://topic.com.pl/presta/610-edukacja-sensoryczna

Dla dzieci w przedszkolu i szkole…

Po wyjęciu sześcianów i prostopadłościanów kontynuujemy pracę, opowiadając historię, która może brzmieć w następujący sposób:

Pewnego razu byli sobie dwaj Królowie.

  • Król Słońca(czerwony sześcian i Król Wody (niebieski sześcian)

  • Król Słońca był z nich największy, a Król Wody trochę mniejszy.

Jak to kiedyś bywało między królami, pewnego dnia rozgorzała między nimi gwałtowna kłótnia. Spierali się o to, który z nich jest najważniejszy.

  • Król Słońca twierdził, że to jego królestwo jest rzekomo najważniejsze, ponieważ słońce dostarcza światło, ciepło i energię. Bez słońca – mówił – byłoby bowiem zimno, ciemno i pusto nie tylko na Ziemi, ale w całym Wszechświecie.

  • Król Wody twierdził, że to jego królestwo jest rzekomo najważniejsze, ponieważ bez wody na Ziemi nie byłoby roślin, zwierząt ani nawet ludzi. Życie powstało w wodzie a tym samym, jak mówił, jego królestwo jest najważniejsze.

Po długiej rozmowie, w której dwaj Królowie stwierdzili, że ich dwa królestwa są bardzo ważne i oba są ze sobą nierozerwalnie związane, postanowili wspólnie zorganizować wielkie święto.

Wszystkie rośliny, zwierzęta i ludzie powinny wiedzieć, że owe dwa królestwa od teraz i po wsze czasy są ze sobą nierozerwalnie związane.

Święto rozpoczęło się od wielkiej parady. Każdy król miał swój orszak. Orszak składał się z trzech najbliższych i najwierniejszych przyjaciół .

 

ZAPIS ALGEBRAICZNY

 KRÓL

 PRZYJACIELE

SŁOŃCE

a3

a2 b

WODA

b3

ba

Był to wspaniały i prześwietny pochód.

  • Król Słońca szedł na przedzie parady. Jego wygląd robił naprawdę duże wrażenie. Szedł dostojnie odziany w błyszczącą pelerynę, cały spowity w kolor czerwony; Za nim podążali jego trzej przyjaciele. Byli również tego samego wzrostu co ich król, a na piersiach i plecach peleryn nosili barwy swego króla. Pozostałe części peleryny były czarne.

  • Obok parady Króla Słońca podążał Niebieski Król – Król Wody. Był nieco niższy od Króla Słońca otwierającego paradę. Cała jego peleryna była w kolorze niebieskim. Za nimi podążali trzej wierni przyjaciele. Także oni byli identycznego wzrostu co ich król, a na piersiach i plecach peleryn nosili królewskie barwy. Pozostałe części peleryny były czarne.

Parada sunęła do przodu, a w wielkim mieście panowała wielka radość i ogólna wesołość. Wszyscy ludzie życzyli sobie, by dwajKrólowie i dwa królestwa na zawsze pozostali w pokoju. By rzeczywiście na zawsze zachować łączące ich przyjacielskie stosunki, postanowili wysłać do każdego królestwa swoich ambasadorów.

  • Na pierwszej płaszczyźnie, w królestwie Słońca, widzimy następujący porządek:

 

Król Słońca stoi z tyłu po lewej stronie. Przed nim i po prawej stronie obok niego stoją dwaj jego przyjaciele w takiej pozycji, że czerwona część ich peleryn dotykają Króla Słońca. Król Wody wysłał jednego ze swych przyjaciół jako ambasadora. Dotyka on czarnymi częściami swojej peleryny czarnych części peleryn obu przyjaciół Króla Słońca. Niebieska część jego peleryny jest skierowana ku górze, by utrzymać w ten sposób ciągły kontakt z królestwem wody..

Jeśli przyjrzymy się Królestwu Słońca, zobaczymy po przekątnej biegnącej od tylnej lewej strony do przedniej prawej strony następujący wzór:

 

czerwony kwadrat i niebieski kwadrat.

 

ZAPIS ALGEBRAICZNY:

a3 + a2b + a2b + ab2 = a3+ 2a2b + ab2

 

Powyżej, w królestwie Wody, powstał następujący porządek:

 

Król Wody stoi dokładnie na swoim ambasadorze w Królestwie Słońca. Niebieski kolor jego peleryny błyszczy w pięciu kierunkach. Za nim i po lewej stronie stoją dwaj jego przyjaciele dotykając Króla Wody. Wolne miejsce zajął ambasador Króla Słońca, dotykając czarną peleryną obu przyjaciół Króla Wody.

Jeśli przyjrzymy się Królestwu Wody, również zobaczymy po przekątnej biegnącej od tylnej lewej strony do przedniej prawej strony następujący wzór

 

czerwony kwadrat i niebieski kwadrat.

ZAPIS ALGEBRAICZNY

b3 + b2a + b2a + ba2 

= b3 + 2b2a + ba2

Możemy teraz oglądać sześcian z każdej strony i wszystkie jego płaszczyzny z góry na dół, ale również w środku, i zawsze odnajdziemy jeden wzór:

 

czerwony kwadrat i niebieski kwadrat.

 

Zawsze na przekątnych.

Tego wzoru jedności nie powinno się nigdy niszczyć, gdyż jest on symbolem naszego życia.

(a + b )3=

(a3 + 2a2b + ab2) + (b3 + 2b2a + ba2) =a3 + 2a2b + ab2 + b3 + 2b2a + ba2 = a3 + 2a2b + ab2 + b3 + 2ab2 + a2b = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

uwzględniamy porządek alfabetyczny

Pomysł na podstawie Historii o trzech Królach: Małgorzata Miksza

Zapis matematyczny: Urszula Rojek

Scroll to Top