TAJEMNICZE WORECZKI

Propozycja instruktażu (kształcenie polisensoryczne)

Dostępność zakupu:  https://topic.com.pl/presta/610-edukacja-sensoryczna

Zawartość: 2 woreczki, po 12 brył geometrycznych w każdym woreczku

Cele:

*Ćwiczenie doznań zmysłowych (zmysł dotyku); wprowadzenie do stereometrii i geometrii;

*Rozpoznawanie i nazywanie brył geometrycznych oraz ich charakterystycznych cech;

Dodatkowo: doświadczenia w liczeniu (zakres do 24).

Kontrola błędu: dotykowa, wzrokowa.

Rada:

Jak tylko to możliwe, zabawy prowadzić z zamkniętymi oczami. Najpierw dziecko rozpoznaje, co zawierają woreczki: wyjmuje po kolei z każdego wszystkie bryły; dajemy czas, aby dziecko każdą bryłę wzięło do ręki, doświadczyło jej kształtu; dziecko zauważy, że w obu woreczkach są takie same bryły, może je zestawić w pary. Najpierw może bryły „po swojemu” opisywać (np. kula, to piłeczka… itp.).

Przykłady ćwiczeń/zabaw:

  1. Wyjmujemy z woreczka wybraną bryłę, podajemy ją dziecku, by dotykiem zbadało jej kształt; prosimy, by w drugim woreczku odnalazło dotykiem tę samą bryłę;

  2. Wyjmujemy z woreczka wybraną bryłę, podajemy ją dziecku, by dotykiem zbadało jej kształt; chowamy ją do woreczka i prosimy, aby jednocześnie dziecko lewą i prawą ręką w obu woreczkach odszukało tę bryłę (dziecko tworzy pary….)

  3. Wyjmujemy z woreczka wszystkie bryły: jeśli potoczymy kulę, nadamy nazwę: „toczy się” ( podobnie jajo); gdy weźmiemy sześcian to dziecko doświadczy pojęcia: ”przewraca się”, ”przesuwa”…. Walec toczy się, przewraca, przesuwa… Niektóre bryły się kołyszą…..

  4. Zapraszamy dziecko, aby wyszukało w jednym woreczku bryłę, która się toczy lub przewraca, toczy się i przewraca, przesuwa lub kołysze się….: propnujumey inne kombinacje. Podobnie z dwoma woreczka jednocześnie…

  5. Nadawanie nazw bryłom geometrycznym :

„kula”, „sześcian”, prostopadłościan”, „walec”, „jajo” …

  1. Prosimy, aby w jednym woreczku wyszukało wszystkie bryły, które się przewracają, potem w obu jednocześnie; podobnie z bryłami, które się toczą itd…

  2. Dziecko sprawdza, które bryły można tak na siebie nałożyć, aby licowały podstawy;

  3. Bryły można przeliczać(parami lub kolejno w jednym , w obu woreczkach;

  4. Wybrać bryłę, dziecko szuka w otoczeniu przedmiotów o tym kształcie, np. kule, sześciany itd…. Tworzenie zbiorów.

  5. Własne pomysły zabaw………

Uwaga do p. 3 i 5.

Wymienione nazwy wprowadzamy w przypadku braku oryginalnego materiału Montessori (niebieskie bryły geometryczne), czyli:

– pojęcia: „toczy się”, „przewraca”, przesuwa, „kołysze się”;

– nazwy brył np.: kula, sześcian, walec, prostopadłościan, …itd.

Lekcje nazw prowadzimy stosując lekcję trójstopniową (jeśli nie były prowadzone w pracy z niebieskimi bryłami geometrycznymi).

Np. Wprowadzamy nazwy: kula, sześcian, walec.

I stopień:
na stoliku., dywaniku przygotowujemy kulę, sześcian i walec.

Podajemy po kolei każdą z nich dziecku nadając nazwy:

„To jest kula”.

„To jest sześcian”.

„To jest walec”.

II stopień:
zachęcamy dziecko do aktywności, np. poprzez polecenia:

„Podaj mi kulę!”

„Połóż walec na górze dywanika!”

„ Sześcian połóż na dole dywanika!”

„Na środku dywanika połóż kulę!”

„Obok połóż sześcian!”

„ Obok sześcianu – walec!”

„Kulę połóż na stoliku obok!”

„Na sąsiednim dywaniku połóż walec!”

„Sześcian połóż na krześle!”

„Przynieś mi walec!”

„Przynieś kulę!”

„Przynieś sześcian!”

„Walec połóż na oknie!”

„Sześcian obok drzwi!”

„Kulę podaj koledze!”

„Przynieś na dywanik sześcian!’

„Przynieś kulę!”

„Przynieś walec!”

(Miejsca rozłożenia brył są przykładowe)

III stopień:
Podajemy kolejno bryły dziecku i pytamy:

„Co to jest?

Uwaga: Jeśli dziecko w czasie w/w lekcji/zabawy czegoś nie pamięta lub pomyli się (II lub III stopień), nie poprawiamy. Prowadzimy lekcję/ zabawę od początku lub powracamy do niej w innym czasie.

Opis: Małgorzata Miksza, Anna Głowacka

Scroll to Top