SCENARIUSZ NR 1

Scenariusz lekcji rozwojowej z zakresu wychowania kosmicznego

Opracowanie: mgr Agnieszka Kołaczek (Przedszkole Miejskie nr 220, Łódź) Hasło z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

Wie jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Hasło programowe wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: Obserwowanie przestrzeni kosmicznej, symboliczne budowanie przestrzeni kosmicznej, wyodrębnienie z przestrzeni kosmicznej elementów widocznych na niebie w dzień i w nocy i najbardziej interesujących dzieci np. gwiazdozbiory, Układ Słoneczny. Budzenie zaciekawienia kontynentami na globusie i mapie puzzlowej świata. Przyporządkowanie do kontynentów typowych roślin, zwierząt, ras ludzi. Budzenie zainteresowania wybranymi państwami Europy poprzez wykorzystanie osobistych doświadczeń dzieci, np. wyjazdy z rodzicami na wakacje. Przyporządkowywanie do województw nazw, stolic, charakterystycznej roślinności, typowych zwierząt. Zwracanie uwagi na różnorodność regionów. (Program wychowania przedszkolnego Razem w przedszkolu J. Andrzejewska, J. Wierucka s 43.66, 65,67)

Główny problem: Dokąd możemy podróżować?

Temat: Podróże dalekie i bliskie – zabawy, zadania, ćwiczenia

Cele:

Poznawczy:

 • Wzbogacenie i uporządkowanie wiedzy o kosmosie, świecie, zwierzętach, przyrodzie.

Kształcący:

 • Rozwijanie czynności intelektualnych, poprzez poznawanie, rozumienie siebie i otaczającego świata.
 • Nabywanie umiejętności obserwowania i słuchania innych osób.
 • Doskonalenie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi, poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym.

Wychowawczy:

 • Uwrażliwianie na znaczenie taktownego zachowania się wobec innych.
 • Motywowanie do zgodnych z oczekiwaniami społecznymi zachowań w czasie pracy zespołowej.
 • Dostrzeganie zakłóceń w procesie komunikacji i ich niwelowanie.

Metody:

 • Podające: instrukcja, objaśnienie,
 • Problemowe: rozmowa, zadań otwartych, giełda pomysłów, obserwacja czynna.
 • Eksponujące: społecznego porozumiewania się, zadań inspirujących, żywego słowa.
 • Praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń

Formy pracy: indywidualna, indywidualna jednolita, zespołowa,

Środki dydaktyczne: tekst zagadki, worek dotykowy (w nim: muszle, szyszki, pióra, kamienie, okulary przeciwsłoneczne, lornetki, itp.) szarfy, trójkąt muzyczny, mapy: Kosmosu, Świata, Europy, Polski, muszle, piasek,

 

Aktywność dzieci i nauczyciela

Uzasadnienie poczynań nauczyciela i dzieci

Zasygnalizowanie i odkrycie problemu.

N-l zadaje zagadkę dozując informacje:

Kto mi powie, jaki to czas
Gdy przedszkole idzie w las/
Mama z Tatą w piłkę grają
I wszyscy się opalają./
W tym magicznym czasie
Grzyby rosną w lesie
Woda ciepła w morzu
W górach też nie gorzej/
Lubię taki czas
Mogę długo spać, kto mi powie
Jak ten czas się zowie?
(WAKACJE)

 • Jak sądzicie, po co zadałam wam tę zagadkę?
 • Domyślacie się o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i czym się zajmować?

Zaciekawienie, zainteresowanie.

Odczucie trudności i rozwiązanie zadania.

Snucie przypuszczeń.

Stawianie hipotez

Dostrzeżenie i sformułowanie problemu.

Rozmowa na temat różnych form spędzania letniego wypoczynku.

 • Co to są wakacje?
 • Gdzie można wypoczywać latem?
 • Jak można spędzać wakacje?

(można budować zamki z piasku, można się opalać, pływać, uprawiać   piesze wędrówki, uprawiać sporty letnie, poznawać zabytki, zwierzęta, itd.)

Nabywanie umiejętności prowadzenia rozmowy.

Odwołanie się do wiedzy i własnych doświadczeń dzieci.

Dokonywanie analizy i syntezy myślowej.

Weryfikacja wcześniejszych przypuszczeń.

Nabywanie umiejętności formułowania wniosków

Analiza sytuacji problemowej

Rozmowa na temat planów wakacyjnych.

 • Dokąd można pojechać na wakacje?
 • Czym możemy podróżować i dokąd?
 • Gdzie chcielibyście spędzić tegoroczne wakacje?

Np. Moim marzeniem jest…….

Nabywanie umiejętności analizy własnych możliwości.

Inspirowanie do aktywności umysłowej i werbalnej.

Celowe, pragmatyczne użycie języka poprzez rozwijanie umiejętności wyrażania swoich marzeń, pragnień

Ekstrapolacja

„Tajemniczy worek”. Zabawa dydaktyczna.

Zadaniem dziecka jest rozpoznanie poprzez dotyk tego, jaki przedmiot znajduje się w środku. Powinno włożyć do niego rączkę i bez patrzenia odgadnąć, co właśnie w niej trzyma. Dziecko opisuje głośno przedmiot, który wybrał z worka a pozostali uczestnicy odgadują, co to za przedmiot: klapki, lornetka, kamień, muszelki, szyszka, itp.

Przeniesienie zdobytej wiedzy, płaszczyznę percepcyjno-wyobrażeniową.

Rozwijanie zmysłu dotyku i zmysłu stereognostycznego.

Próby rozwiązywania przez dzieci nowych problemów

Relaksacja

Co robię podczas wakacji? Zabawa naśladowcza.

Naśladowanie ruchem czynności, które wykonujemy w czasie wakacji w oparciu o treści przedstawione werbalnie i wzmocnione podkładem muzycznym.

(Pływanie, wspinanie się, oglądanie przez latarkę, wachlowanie).

Utrwalenie poznanych treści w zabawie związanej z ruchem.

Rozwijanie kreatywności

Relaks, odprężenie.

Egzemplifikacje dziecięce

Praca z materiałem rozwojowym.

Teraz zaproszę was na wycieczkę po różnych miejscach na świecie. Zabawa w przewodnika wycieczki. Grupa zostaje podzielona na małe zespoły z przewodnikiem- dzieckiem pięcio lub sześcioletnim, które oprowadza swoją wycieczkę po różnych miejscach.

Praca warsztatowa.

Pierwsza stacja – Kosmos – dzieci układają przedmioty zjawisk, elementów wszechświata, które można zaobserwować na niebie.

Stacja Świat – Kontynenty – zadaniem dzieci jest ułożenie konturów kontynentów a na nich charakterystycznych figurek ludzi i zwierząt.

Stacja Europa – dzieci układają pamiątki i buteleczki z piaskiem z różnych zakątków

Stacja Polska – dzieci układają pamiątki charakterystyczne z poszczególnych regionów naszego kraju.

Na sygnał zmiana miejsca

Zastosowanie nowej wiedzy w nowej roli i sytuacji

Utrwalenie reguł i zasad.

Kontrola i korekta działań.

Nabywanie umiejętności pracy z nowym materiałem.

Czynne uczestniczenie w pracy z materiałem montessoriańskim.

Powrót do problemu.

Posumowanie –zaproszenie do spotkania w kręgu

 • Czego się dowiedzieliście na „wycieczce”?
 • Co najbardziej Wam się podobało?
 • Jak oceniacie własną pracę?
 • Jakie są teraz wasze plany na podróżowanie i wakacje?

Formułowanie wniosków praktycznych

Uporządkowanie wiedzy obecnej.

Samoocena własnej pracy.

Zachęcenie do dalszych działań

Scroll to Top