SCENARIUSZ NR 2

Scenariusz lekcji rozwojowej z zakresu edukacji kosmicznej

Opracowanie: Anna Bryk – Przedszkole Nr 4 Świdnik

Hasło z podstawy programowej wychowania przedszkolnego: Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Hasło programowe wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych: Ochrona środowiska: Wyciąganie wniosków i ustalanie sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia. (Program wychowania przedszkolnego Razem w przedszkolu J. Andrzejewska, J. Wierucka)

Temat kompleksowy: Ekologia to ciekawy czy również ważny problem do rozwiązania?

Temat: Jak uwolnić rybki? – Eksperymentowanie i doświadczanie.

Problem: Jak dbać o czystość wody w naturalnym środowisku?

Cele:

Poznawczy:

 • Poznanie przez dzieci zależności przyczynowo – skutkowych wynikających z bezmyślnej działalności człowieka, zagrażającej zwierzętom.
 • Wzbogacenie wiedzy i doświadczeń dzieci z zakresu trybu życia ryb i sposobów filtrowania wody.
 • Wyjaśnienie znaczenia pojęć: filtrowanie, ekologia, przysłowia: czuję się jak ryba w wodzie;

Kształcący:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie określania różnic, podobieństw, formułowania pojęć, sądów.
 • Nabywanie umiejętności badawczych (eksperymentowanie, obserwowanie, oglądanie, doświadczanie…), praktycznych (malowanie, wyławianie szczypcami, nalewanie wody łyżką wazową).
 • Usprawnianie ruchów narzędziowych, mięśni grzbietu, rąk, nóg, szyi;

Wychowawczy:

 • Uwrażliwianie na potrzeby środowiska naturalnego zwierząt oraz pożyteczne i szkodliwe działanie człowieka dla naturalnego środowiska przyrodniczo – społecznego.
 • Tworzenie warunków i sytuacji do dostrzegania problemu zanieczyszczenia środowiska.
 • Motywowanie do poprawnych, odpowiedzialnych i proekologicznych zachowań.

Metody

 • Podające: pokaz, objaśnienia, opowiadanie, obserwacja bierna.
 • Problemowe: rozmowa, doświadczenie, eksperyment, burza mózgów, zadań otwartych, giełda pomysłów, samodzielnych doświadczeń, obserwacja czynna.
 • Ekspresyjne: społecznego porozumiewania się, zadań inspirujących, swobodnej ekspresji, przykładu osobowego.
 • Praktyczne: zadań zamkniętych, ćwiczeń.

Formy pracy: indywidualna, indywidualna jednolita, zespołowa, zbiorowa;

Środki dydaktyczne: sprzęt: magnetofon, pomoce dydaktyczne: kolorowe tabliczki, kolorowe liczby, matryce z wodą, encyklopedie, historyjka obrazkowa Co się stało w wodzie?, układanka z rybkami, kolorowanki, środki audiowizualne: płyta CD, tamburyno i bębenek, materiały: duży biały karton, złota rybka z kartonu lub skórki pokrytej cekinami, przezroczysta folia, pędzel, jasno niebieska farba, dwa przeźroczyste naczynia z wodą czystą i zanieczyszczoną (śmieci: pokruszona glina, skrawki papieru, metalu, plastiku, gumki, liście itp.), plastikowe rybki, metalowe lub drewniane szczypce, gumki recepturki, ściereczka, lejki, butelki lub słoje do filtrowania, sitko, łyżka wazowa, filtry (gaza, wata, żwir, piasek, węgiel drzewny), literatura: wiersz Chora rzeka J. Papuzińskiej, piosenka Ekologia;

 

Aktywność dzieci i nauczyciela

Uzasadnienie poczynań nauczyciela i dzieci

Zasygnalizowanie i odkrycie problemu.

Lekcja ciszy.

 • Malowanie niebieskich fal pędzlem na folii, pod którą znajduje się biały karton a na nim uśmiechnięta złota rybka.
 • Ocena samopoczucia rybki.

Jak sądzicie czy rybka jest szczęśliwa? Dlaczego?

W jakich akwenach żyją rybki?

Czy woda w nich jest czysta?

W jakiej wodzie rybkom żyje się lepiej?)

Przytoczenie przysłowia: „czuć się jak ryba w wodzie”

Jak sądzicie, dlaczego rozmawiamy o rybach, wodzie…..?

Zaciekawienie, zainteresowanie.

Odwołanie się do doświadczeń, pamięci dzieci

Doskonalenie umiejętności kojarzenia faktów i wyciągania wniosków.

Wyjaśnienie znaczenia przysłowia

Domyślanie się, snucie przypuszczeń, stawianie hipotez.

Dostrzeżenie i sformułowanie problemu.

N-l zaprasza dzieci do stolika, zdejmuje tkaninę z przygotowanego wcześniej naczynia.

Konfrontacja wcześniejszych obserwacji z nową sytuacją poprzez obserwowanie brudnej, zanieczyszczonej wody w naczyniu, w którym znajdują się plastikowe rybki, niektóre z nich są (uwięzione) oplecione gumką.

Dostrzeżenie problemu o charakterze praktycznym; (rybki pływają w brudnej wodzie, należy im pomóc) 

 • Czy już wiecie o czym chciałam z wami rozmawiać?

Co należy zrobić, aby woda w jeziorach i rzekach była czysta?

 

Dokonywanie analizy i syntezy myślowej

Weryfikacja wcześniejszych przypuszczeń.

Nabywanie umiejętności formułowania wniosków.

Sformułowanie problemu.

Analiza sytuacji problemowej

Rozmowa, burza mózgów.

 • Przedstawianie pomysłów przez dzieci i nauczyciela w sposób werbalny.
 • Podejmowanie decyzji, co należy zrobić w obecnej sytuacji (wyławianie rybek za pomocą szczypiec, rozplątanie z gumek – przenoszenie do czystej wody).

Nabywanie umiejętności analizy własnych możliwości.

Inspirowanie do aktywności umysłowej i werbalnej.

Stworzenie atmosfery do kreatywności – poczucie sprawstwa.

Ekstrapolacja

Deklamacja wiersza

Chora rzeka – J. Papuzińskiej.

 • Dlaczego wszystkie zwierzęta wyprowadziły się z rzeki i nawet te, które mieszkały w jej pobliżu?
 • Co to znaczy chora rzeka?

Przeniesienie zdobytej wiedzy, umiejętności rozwiązywania problemu na inną sytuację,

płaszczyznę percepcyjno-wyobrażeniową.

Bogacenie wiedzy przez korzystanie z literatury.

Motywowanie do analizy treści wiersza w obrębie omawianego problemu.

Relaksacja

Rybki pływają – improwizacja ruchowa.

N-l włącza muzykę:

Podczas brzmienia muzyki wesołej, radosnej, dzieci naśladują wesołe rybki pływające w czystej wodzie.

Podczas brzmienia muzyki smutnej dzieci naśladują rybki smutne, pływające w wodzie zanieczyszczonej.

Egzemplifikacje dziecięce

 1. Dzieci zakładają gumki na dłoń, następnie wkładają ręce do wody, aby sprawdzić, czy uda się uwolnić rękę z gumki w analogii do uwięzionych zwierząt w odpadach plastikowych.
 1. Filtrowanie wody – praca w grupach, samodzielne dochodzenie do wiedzy – porównywanie przefiltrowanej wody z czystą wodą w naczyniu.

 

 1. Opieka nad rybkami we własnym akwarium;
 2. Poszukiwanie informacji nt. oczyszczalni wody w encyklopediach, literaturze przynoszonej przez dzieci;
 3. Łowienie rybek za pomocą magnesów z drewnianej układanki.
 4. Przygotowanie pacynek – rybek do teatrzyku.
 5. Układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej – Co się stało w wodzie?
 6. Kolorowanka – pokolorowanie tego obrazka, w którym rybkom żyje się lepiej.

Włączenie elementów sytuacji problemowej do zabawy ruchowej.

Utrwalenie poznanych treści w zabawie związanej z ruchem.

Rozwijanie kreatywności

Relaks, odprężenie.

Aktywne doświadczanie. uwolnienia   ręki z gumki.

Analiza, badanie, dociekanie, stawianie pytań, formułowanie odpowiedzi, próby rozwiązywania przez dzieci nowych problemów np. filtrowania wody.

Zastosowanie nowej wiedzy lub umiejętności w różnych sytuacjach, kontekstach.

Utrwalenie reguł i zasad.

Kontrola i korekta działań.

Stworzenie sytuacji wyzwalających spontaniczne zachowania dzieci związane z opracowywanym problemem

Powrót do problemu.

N-l zaprasza dzieci aby usiadły w kręgu.

Kto już wie, jak dbać o czystość wody w rzekach i jeziorach?

Jak oceniasz swoją pracę?

Dzieci kolejno wrzucają do trzech pojemniczków z wodą   (oznaczonych kolorami) kulki w trzech kolorach:

Byłem bardzo aktywny  – kulka czerwona

Byłem średnio aktywny – kulka niebieska

Pracowałem za mało aktywny – kulka biała.

Proponuję byście z rodzicami w domu przedyskutowali problem czystości wody.

Przegląd zmian.

Formułowanie wniosków praktycznych

Uporządkowanie wiedzy obecnej.

Samoocena własnej pracy.

Zachęcenie do dalszych poszukiwań badawczych.

Zachęcenie do pracy wolnej z materiałem przygotowanym przez nauczyciela lub wybranym przez siebie.

 1. Zabawa dydaktyczna „Ile rybek pływa? Zakrycie miski z rybkami ściereczką i odgadywanie ile rybek było w naczyniu.
 2. Jakie kolory miały rybki? – dobieranie kolorowych tabliczek czy kolorowych koralików?
 3. Formy ukształtowania powierzchni i karty – jezioro, zatoka.
 4. Poznanie budowy bądź cyklu rozwojowego ryby.

Nabywanie umiejętności pracy z nowym materiałem.

Czynne uczestniczenie w pracy z materiałem dydaktycznym

 

Chora rzeka J. Papuzińska

Śniła się kotkowi rzeka,

Wielka rzeka, pełna mleka…….

Tutaj płynie biała rzeka.

Ale to jest chora rzeka.

Jak tu pusto!?

Drzewo uschło…..

Cicho tak –

ani ptak,

ani ważka, ani komar, ani bąk,

ani gad, ani płaz, ani ślimak, ani żadna wodna roślina,

ani leszcz, ani płoć, ani pstrąg, nikt już nie żyje tutaj,

bo rzeka jest zatruta. 

Sterczy napis: „Zakaz kąpieli”

Mętny opar nad wodą się bieli.

Chora rzeka

nie rzeka

tylko czeka, czeka, czeka ….

Scroll to Top